2022 – JURI LOTMAN 100

Semiootiku, kirjandus- ja kultuuriteadlase Juri Lotmani 100. sünniaastapäev (1922-1933) Tähistatakse koostöös UNESCOga

Aastal 2022 tähistame maailmakuulsa semiootiku, kirjandus- ja kultuuriteadlase Juri Lotmani (1922–1993) sajandat sünniaastapäeva. Lotman oli Tartu Ülikooli vene kirjanduse professor ning üks Tartu-Moskva semiootikakoolkonna rajajatest. Koos oma kolleegidega pani ta aluse uuele teadusdistsipliinile – kultuurisemiootikale. Tema ideed semiosfäärist, kultuuri tõlkelisusest, semiootilistest mudelitest ning kultuuri dünaamilisusest on mõjutanud humanitaarteaduste arengut ning on lisaks semiootikale tänapäeval kasutusel ka näiteks kunsti- ja meediauuringutes, haridus- ja ühiskonnateadustes, digi- ja keskkonnahumanitaarias. Käesolev veebileht koondab ja vahendab Lotmani juubeliaastaga seotud informatsiooni kõigile huvilistele, et Juri Lotmani pärandit 2022. aastal vääriliselt tähistada.