Sümbol

Semiootikas on sümbol tavapäraselt üks kolmest põhilisest märgitüübist indeksi ja ikooni kõrval. Juri Lotmani jaoks …