Vene kultuuri semiootika. Valik artikleid

01.02.2022

Semiotics of Russian Culture. Selected papers. Collection of papers written by Juri Lotman and Boris Uspenskij in Estonian.

Koostanud Marek Tamm
Tõlkinud Peet Lepik, Kajar Pruul ja Margus Ott

Juri Lotmani ja Boriss Uspenski intellektuaalne koostöö on üks 20. sajandi teise poole humanitaarteaduste huvitavamaid ja olulisemaid episoode. Esmapilgul ei ühendanud neid palju, nad kuulusid eri põlvkondadesse, neil oli erinev väljaõpe, nende maailmavaates oli suuri erinevusi ja nad elasid eri linnades. Kummati sündis juba esimesest kohtumisest 1963. aasta sügisel lähedane sõprus ja tihe koostöö. Kokku ilmus Lotmanilt ja Uspenskilt kahasse neliteist publikatsiooni, millest siinses valikus ilmub eestindatuna üheksa olulisimat. Põhiliselt tegelevad artiklid vene kultuuri semiootilise uurimise ja mõtestamisega, kuid ühtlasi pakutakse välja üldise kultuurisemiootika alused.

Sisukord

Ühest intellektuaalsest sõprusest: Juri Lotman ja Boriss Uspenski. Sissejuhatuseks (Marek Tamm)

Kultuuri semiootilisest mehhanismist (tlk Peet Lepik)

Müüt – nimi – kultuur (tlk Kajar Pruul)

18. sajandi vene kultuuri semiootilisest tüpoloogiast (tlk Peet Lepik)

Duaalsete mudelite rollist vene kultuuri dünaamikas 18. sajandi lõpuni (tlk Peet Lepik)

Vanavene kultuuri uurimise uued aspektid (tlk Peet Lepik) 

Kultuuride heterogeensus ja homogeensus. Postskriptum ühisteesidele (tlk Margus Ott)

Kontseptsiooni „Moskva kui kolmas Rooma“ vastukajad Peeter I ideoloogias (Keskaegsest traditsioonist barokk-kultuuris) (tlk Kajar Pruul)

„Heidik“ ja „väljatõugatus“ kui peamiselt Peetri-eelse perioodi sotsiaalpsühholoogiline hoiak vene kultuuris („Oma“ ja „võõras“ vene kultuuri ajaloos) (tlk Peet Lepik)

Tallinna Ülikooli Kirjastus