Akadeemia erinumber

Special issue of an Estonian journal "Akadeemia" dedicated to Juri Lotman.

In addition to papers on Lotman’s ideas (with abstracts in English), the special issue includes an Estonian translation of Juri Lotman’s “Asymmetry and dialogue” and drawings by Lotman.

The issue was compiled in cooperation with the Department of Semiotics, University of Tartu, and with the help of professor of ecosemiotics and environmental humanities, Timo Maran.

Contents

Juri Lotman – Asümmeetria ja dialoog (Trans. Silvi Salupere)

Rein Veidemann – Eksistentsiaalne Lotman

Marek Tamm – Juri Lotman ja tänapäeva kultuuriajalugu

Ljubov Kisseljova – Kirjanduse funktsioonist Juri Lotmani semiosfääris

Ott Puumeister – Väljaspoolsuse (sisse)tung: Lotman ühe jalaga Twin Peaksis

Maarja Ojamaa, Indrek Ibrus – Juri Lotman ja digitaalsed arhiivid

Timo Maran – Juri Lotmani ökoloogia

Silvi Salupere – Kahest tähelepanuta jäänud mõistest Juri Lotmani metakeeles

Merit Rickberg – Juri Lotmani kultuurisemiootika potentsiaalist hariduse komplekssüsteemsel mõtestamisel

Leho Lamus – Arvustus: Kas semiootika on inimteaduste uus alus? Kalevi Kull, Kati Lindström, Mihhail Lotman, Riin Magnus, Kaire Maimets, Timo Maran, Rauno Thomas Moss, Ülle Pärli, Katre Pärn, Anti Randviir, Tiit Remm, Silvi Salupere, Virve Sarapik, Elin Sütiste, Peeter Torop, Andreas Ventsel, Vadim Verenitš, Katre Väli. Semiootika. Toim. Silvi Salupere, Kalevi Kull. Tartu: TÜ Kirjastus, 2018. 564 lk.

Abstracts

Ajakirja koduleht