Juri Lotmani 100. juubeliaasta 2022

Kontakt:
Merit Rickberg
merit.rickberg@jurilotman.ee

Konverents “Juri Lotmani semiosfäär”

Kongressi sekretär:
Darja Dorving
darja.dorving@jurilotman.ee

Postiaadress:

Semiootika osakond, Tartu Ülikool
Jakobi 2, Tartu 51005
Eesti

Sotsiaalmeedia

Juubeliaasta informatsioon Facebookis

Juubelikongressi sündmus