Mälestusi oodatakse nii neilt, kes Juri Lotmanit hästi tundsid, kui ka neilt, kellel kokkupuuted professoriga olid põgusad või juhuslikud. Lotmanit võib meenutada õppejõu, kolleegi või teadlasena, panna kirja lugusid külaskäikudest Lotmani juurde või meenutada, millised paigad Tartus või mujal Lotmaniga seostuvad. Mälestuste jagamiseks on spetsiaalne veebivorm.

Samal veebilehel saab tutvuda ka mälestuste esitamise juhistega. Kes vormi kasutada ei soovi, võib saata oma mälestused ka meili teel või postiga.

Juri Lotman oli üks 20. sajandi mõjukamaid Eesti teadlasi. Ta oli rahvusvaheliselt tunnustatud semiootik ja kirjandusteadlane, kes töötas Tartu Ülikoolis pea 40 aastat. Nõukogudeaegse teadusmaailma piirangutest hoolimata õnnestus Lotmanil luua vaba mõtteruum, kus oli võimalik teha maailmatasemel teadust. Tema korraldatud legendaarsetest Kääriku suvekoolidest sai alguse Tartu-Moskva semiootikakoolkond. Koos oma kolleegidega pani ta aluse uuele teadusdistsipliinile – kultuurisemiootikale. Tema loenguid käisid kuulamas üliõpilased üle terve ülikooli ning ülipopulaarne telesaade „Vestlusi Vene kultuuriloost“ tõi Lotmani mõtted ka laiema publikuni terves Nõukogude Liidus.

Juri Lotman oli erakordselt karismaatiline inimene. Seetõttu on pea kõigil, kes temaga elu jooksul kokku puutusid, jutustada mõni oma „Lotmani lugu“. Lotmani 100. juubeli tähistamiseks soovime need mälestused kokku koguda, et talletada kultuurimälus võimalikult mitmekülgselt too omapärane lugu, milles põimuvad silmapaistva teadlase elutee, nõukogude ühiskonna eripärad ja ajaloo juhuslikkus.

Kogutud mälestused jäävad hoiule Juri Lotmani arhiivi Tallinna Ülikooli semiootikavaramus. Kogumisaktsioonis saadud lugusid kasutatakse Juri Lotman 100 juubeliprogrammis, avaldatakse valikuliselt sotsiaalmeedias ja juubeliaasta kodulehel jurilotman.ee.

Kogumisaktsioon kestab kuni 01.10.2021.
Lisateave: Merit Rickberg, Juri Lotmani semiootikavaramu juhataja, 5564 0957, merit.rickberg@tlu.ee.