Akadeemia erinumber

Ajakirja Akadeemia erinumber, mis on koostatud maailmakuulsa semiootiku ja kirjandusteadlase Juri Lotmani sajanda sünniaastapäeva puhul.

Lotmanilt endalt on erinumbris avaldatud artikkel «Asümmeetria ja dialoog», mille on tõlkinud Silvi Salupere.

Erinumber seati kokku tihedas koostöös Tartu Ülikooli semiootika osakonnaga, eriline tänu numbri sünni juures kuulub TÜ ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professorile Timo Maranile.
 
Erinumbri kaaned on kujundanud Artur Kuus. Illustratsioonidena on kasutatud on Juri Lotmani enda joonistusi.

Sisukord

Juri Lotman – Asümmeetria ja dialoog (Tõlkinud Silvi Salupere)

Rein Veidemann – Eksistentsiaalne Lotman

Marek Tamm – Juri Lotman ja tänapäeva kultuuriajalugu

Ljubov Kisseljova – Kirjanduse funktsioonist Juri Lotmani semiosfääris

Ott Puumeister – Väljaspoolsuse (sisse)tung: Lotman ühe jalaga Twin Peaksis

Maarja Ojamaa, Indrek Ibrus – Juri Lotman ja digitaalsed arhiivid

Timo Maran – Juri Lotmani ökoloogia

Silvi Salupere – Kahest tähelepanuta jäänud mõistest Juri Lotmani metakeeles

Merit Rickberg – Juri Lotmani kultuurisemiootika potentsiaalist hariduse komplekssüsteemsel mõtestamisel

Leho Lamus – Arvustus: Kas semiootika on inimteaduste uus alus? Kalevi Kull, Kati Lindström, Mihhail Lotman, Riin Magnus, Kaire Maimets, Timo Maran, Rauno Thomas Moss, Ülle Pärli, Katre Pärn, Anti Randviir, Tiit Remm, Silvi Salupere, Virve Sarapik, Elin Sütiste, Peeter Torop, Andreas Ventsel, Vadim Verenitš, Katre Väli. Semiootika. Toim. Silvi Salupere, Kalevi Kull. Tartu: TÜ Kirjastus, 2018. 564 lk.

Abstracts

Ajakirja koduleht