27. veebruar 2022

Kogumiku “К 100-летию Ю.М. Лотмана” avaldamine sarjas Acta Slavica Estonica

Tartu

Vene

Korraldajad: Tartu Ülikooli vene kirjanduse kateeder ja Tartu Ülikooli Kirjastus

Kontakt: Ljubov Kisseljova, ljubov.kisseljova@ut.ee

Lingid: Acta Slavica Estonica koduleht