Doktoriväitekirja kaitsmine 

1961

1961. aastal kaitses Lotman Leningradi ülikoolis edukalt oma doktoritöö teemal “Vene kirjanduse ja ühiskondliku mõtte areng dekabristide liikumise eel”. Töö käsitles kirjanduse arenguid Puškini-eelsel perioodil kultuuriajaloolises kontekstis vaadatuna ning selgitades stilistilisi ja ideoloogilisi positsioone.

Joonistus aastast 1960 / Sketch from 1960 (Juri Lotman's Repository)