Ilmus “Mõtlevates maailmades”

1990

"Mõtlevates maailmades. Kultuuri semiootiline teooria" on Lotmani kultuurisemiootiliste ideede üheks intellektuaalseks kokkuvõtteks. Teoses käsitleb Lotman teksti, kultuuri, semiosfääri ja ajaloo tähendust, vaadates neid kultuuri kui intellektuaalse, mõtleva maailma toimimise osadena.