Koostöö Leningradi teadlastega aju funktsionaalse asümmeetria uurimisel

1980ndatel

NSVL-i Teaduste Akadeemia Evolutsioonipsühholoogia ja Biokeemia Instituudi Leningradi Neuropsühholoogia ja Käitumispatoloogia laboratooriumi teadlased (Lev Balonov, Vadim Deglin, Tatjana Tšernigovskaja) hakkasid uurima aju funktsionaalse asümmeetria probleemi. Lotman uuris selle raames sarnasust individuaalse teadvuse mehhanismide ja kultuuri semiootiliste mehhanismide vahel.

Etnosemiootik Mihály Hoppál kirjutab:

J. Lotman ütles ühes Budapestis antud intervjuus, et võib tähele panna teatavat isomorfismi ajutöö, tekstistruktuuri ja kultuuristruktuuri vahel, niisiis selliste süsteemide vahel, mida me nimetame mõtlevateks struktuurideks. See kehtib niisuguste mehhanismide kohta, mis mitte ainult ei säilita, vaid ka tekitavad informatsiooni. 

– Mihály Hoppál 2008 [1992]. Etnosemiootika. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.