“Kultuurisemiootika teesid”

1973

1973. aasta programmiliste kultuurisemiootika teeside ilmumine tähistas uue distsipliini – kultuurisemiootika – sündi. Teeside autoriteks olid Tartu-Moskva koolkonna liikmed Vjatšeslav Ivanov, Aleksandr Pjatigorski, Vladimir Toporov, Boris Uspenski ja Juri Lotman.

Koolkond oli 1970. aastaks liikunud üksikute semiootiliste süsteemide uurimise juurest kultuuri kui terviku, sekundaarsete süsteemide süsteemi uurimise juurde. Lotman kasutas terminit ‘kultuurisemiootika’ esmakordselt 1970. aasta Kääriku suvekoolis ning mõni aeg hiljem tegi Lotman kolleegidele ettepaneku kirjutada Varssavis 1973. aastal toimuvaks 7. Rahvusvahelise Slavistika Kongressi jaoks teesid. Lotman soovis autorite ringi kaasata ka Jakobsoni, kes toona töötas Ameerikas, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis, ent pole teada, kas Jakobson kutse kätte sai. Nii kirjutati teesid koolkonna viie tuumikliikme koostöös.

Teesid ilmusid peaaegu samaaegselt vene keelest (Poolas, Kongressi teeside kogumikus) ning inglise keeles (Hollandis, Moutoni kogumikus Structure of Texts and Semiotics of Culture). Hiljem on “Teesid” tõlgitud prantsuse keelde (1974), itaalia keelde (1979), saksa keelde (1986), eesti keelde (1998), portugali keelde (2003) ja hispaania keelde (2006).

Ilmumisandmed:

  • В. В. Иванов, А. М. Пятигорский, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский,  Ю. М. Лoтман 1973. Тезисы к семиотическому изучению культур: (В применении к славянским текстам). –  Semiotyka i struktura tekstu: Studia poświęcone VII Miçdzynarodowemu kongresowi slawistów. Warszawa, 1973. Wrocław, 1973. S. 9–32. Совм. с 
  • B. A. Uspenskij, V. V. Ivanov, V. N. Toporov, A. M. Pjatigorskij and Ju. M. Lotman  1973. Thеses on thе Semiotic Study of Culture: (As Applied to the Slavic Texts). In: Jan van der Eng and Monéir Grygar (eds), Structure of Texts and Semiotics of Culture. The Hague; Paris, 1973. P. 1–28. 

Hiljem taasavaldati teesid Tartu Ülikooli semiootikaalase raamatusarja Tartu Semiotics Library 1. väljaandena kolmes keeles (eesti, vene ja inglise) ning laiendatud väljaandena sarja 13. köites:

  • V. V. Ivanov, J. M. Lotman, A. M. Pjatigorski, V. N. Toporov, B. A. Uspenskij 1998. Theses on the Semiotic Study of Cultures = Kultuurisemiootika teesid = Тезисы к семиотическому изучению культур, Tartu Semiotics Library 1. (maht: 88 lk)
  • Silvi Salupere, Peeter Torop, Kalevi Kull (toim.) 2013. Beginnings of the semiotics of culture. Tartu Semiotics Library 13. (maht: 133 lk)

Vaata lisaks: