Lotman sai professoriks 

1963

Peale doktoritöö kaitsmist sai Lotmanist Tartu Ülikooli vene kirjanduse kateedri professor.

Tartu Riikliku Ülikooli humanitaaria professuur. I rida vasakult: professorid Agu Künnap, Rem Blum, Zara Mints, Leonid Stolovitš, Paul Vihalem, Jaan Rebane, Arnold Koop, Herbert Metsa,Arnold Kask, Jaan Konks, Inge Unt, Vilma Kelder; II rida vasakult Pavel Reifman, Harald Peep, Albert Uustal, Huno Rätsep, Paul Ariste, Eduard Vääri, Lembit Raid, Herbert Ligi, Juhan Peegel, Sulev Vahtre, Helmut Piirimäe, Johannes Kalits; III rida vasakult Jüri Lotman, Mihhail Seljakin, Ilmar Rebane, Savati Smirnov, Heiki Müür, Raimund Hagelberg, Karl-Feliks Sauks, Eduard Laugaste, Ivan Volkov ja Vambola Türk. 26.05.1979. Fotograaf E. Sakk (Rahvusarhiiv, EFA.377.0.103574)