Lotman valiti Ameerika Semiootika Ühingu auliikmeks

1977