Lotman viiakse üle väliskirjanduse ja kirjandusteooria kateedrisse 

1980

1980. aastal avatakse Tartu ülikoolis väliskirjanduse ja kirjandusteooria kateeder, mis pidi saama 1972. a. Villem Alttoa surma järel tegevuse lõpetanud Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassikalise filoloogia kateedri tegevuse jätkajaks. Uus kateeder koondas antiik–, saksa, prantsuse, hispaania, inglise, üldväliskirjanduse jmt kõrval ka üldise kirjandusteooria ja -teaduse ning tõlketeooria ja -praktika valdkonda. Selle töötajaskond komplekteeriti ülikoolis erinevates kateedrites töötanud inimestest.

Vastloodud väliskirjanduse kateedrisse viidi üle ka Lotman. Kateedri tutvustamisel määratletakse tema tegevusvaldkonnana kultuurisemiootika.

Lotmani üleviimisel vene kirjanduse kateedrist väliskirjanduse kateedrisse toodi ametliku põhjendusena “perekondlike suhete vähendamise” vajadus – kuna tema abikaasa Zara Mints töötas samuti vene kirjanduse kateedirs. Samal põhjusel viidi vene kirjanduse kateedrist üle ka Larissa Volpert (P. Reifmani abikaasa).

Ehkki formaalselt ei töötanud Lotman enam vene kirjanduse kateedris, jäi ta kateedri mitteformaalseks juhiks oma elu lõpuni ning ka tema töökabinet oli endiselt vene kirjanduse kateedris.