Väitekirja kaitsmine 

1952

1952. aastal kaitses Lotman edukalt oma väitekirja «А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Н. М. Карамзина» (A. N. Radištšev võitluses N. M. Karamzini ühiskondlik-poliitiliste vaadete ja aadliesteetikaga). Oponentideks olid Pavel Berkov ja Anatoli Predtetšenski.

Samast aastast pärineb ka ilmselt üks esimesi Lotmani äramärkimisi eestikeelses ajakirjanduses – “Tartu Riikliku Ülikooli” ajalehes mainitakse, et A.N. Radištševi 150. surmaaastapäeva tähistamiseks peeti ülikoolis 3. novembril 1952. a. teaduslik sessioon, kus teiste seas pidas ettekande ka vanemõpetaja Juri Lotman, tutvustades Radištševi osa tema kaasaegses kirjanduslikus võitluses.