8 tulemust
Marina Grishakova, Silvi Salupere – A School in the Woods: Tartu–Moscow Semiotics (2015)

Marina Grishakova, Silvi Salupere (toim.) 2015. Theoretical Schools and Circles in the Twentieth-Century Humanities: Literary Theory, History, Philosophy. London, New York: Routledge, lk 173−195.

Silvi Salupere – Tartu-Moskva koolkond (2018)

Silvi Salupere, Kalevi Kull (koost.) 2018. Semiootika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 86–114.

Juri Lotman inglise keeles (1973–2011)

Lotmani inglisekeelsete teaduspublikatsioonide loend. Kalevi Kull 2011. Juri Lotman in English: BibliographySign Systems Studies, 39(2/4), 343-356.

Malle Salupere – 20. sajandi suurim tartlane (1999)

M. Salupere, Tõed ja tõdemused: sakste ja matside jalajäljed nelja sajandi arhiivitolmus, 1999, lk 376–386.

Malle Salupere – Professor Andrei Kaissarov Tartus (1983)

M. Salupere, Tõed ja tõdemused: sakste ja matside jalajäljed nelja sajandi arhiivitolmus, lk 236–254, 1999.

Boriss Jegorov – Tartu koolkonna lätteil. Mälestusi 1950. aastateist

Vikerkaar 1995, nr 1

Gloria Withalm – The International Association for Semiotic Studies: A View of its Past, Present, and Future

Thomas A. Sebeok, Jean Umiker-Sebeok 1987.The Semiotic Web 1986 (Approaches to Semiotics 78), Berlin, New York, Amstedam: Mouton de Gruyter.

Lev Razumovski vestlus Juri Lotmaniga (1981)

Vestlus skulptori stuudios 2. veebruaril 1981.