Juri Lotmani tööd eesti keeles (1950-…)

Eesti keeles avaldatud Lotmani kirjutiste nimekiri.

1950

 • Kangelane astub ellu: [Peц. на изд.: Барто А. Стихи детям. M., 1950]. Õhtuleht, 15. juuni 1950.

1952

 • A. N. Radištševi (1749–1802) 150. surma-aastapäevaks. Rahva Hääl, 24. sept. 1952.

1953

1954

1959

 • Hea algatus. Edasi, 6. märts, 1959.

1961

 • Suur vene revolutsiooniline demokraat: [К 150-летию со дня рождения В. Г. Белинского]. Eesti Kommunist № 6. Lk. 12–16, 1961.
 • Õppigem keeli! Tartu Riiklik Ülikool, 21. apr. 1961.

1962

 • A. I. Herzen. Looming 4: 625–632, 1962.
 • [Õppimisvõimalustest vene filoloogia osakonnas]. Tartu Riiklik Ülikool 20. apr. 1962.

1963

 • Kirjanduse uurimise matemaatilistest meetoditest. – Teaduslik konverents «Kaasaegne matemaatika ja tema rakendusala», 3.–5. mai 1963. Tartu, lk. 65, 1963.
 • Vastuseks Heikki kirjale. Tartu Riiklik Ülikool, 19. apr. 1963.

1964

 • Lermontov ja kaasaeg. Tartu Riiklik Ülikool, 16. okt. 1964.
 • Vene kirjandus. Eesti NSV Entsüklopeedia märksõnastik: NSV Liidu rahvaste ja väliskirjandus. Kirjandusteooria. Rahvaluule. Raamatukogundus: [Projekt]. Tallinn, 1964. Lk. 3–5.

1966

 • Miks vene keele õpetamine kõikjal veel ei laabu? Nõukogude Õpetaja, 12. veebr. 1966.
 • Sõjast osavõtnud meenutavad. Tartu Riikiik Ülikool, 7. mai. 1966.
 • Juri Lotman, Sergei Issakov 1966. Vanavene kangelaslugu eesti keeles [Lugu Igori sõjaretkest / Tlk. A. Annist. Tallinn, 1965]. Keel ja Kirjandus 3: 188–191.

1967

 • «Akadeemilise elu» õhkkond. Edasi, 15. dets. 1967.
 • Semiootika ja kirjandusteadus. Keel ja Kirjandus 1: 1–5, 1967.
 • Semiootika, lingvistika, kirjandusteadus. Noorte Hääl, 16. veebr. 1967.

1968

1969

 • Esinemisest esimese kursuse üliõpilaste ees. Tartu Riiklik Ülikool 12. sept. 1969.
 • On aeg minna sõnadelt tegudele. Nõukogude Õpetaja 29. märts 1969.
 • Semiootika? Teadus märkidest. Edasi, 3. dets. 1969.
 • Valmar Adamsi juubel // Tartu Riiklik Ülikool, 7. veebr. 1969.

1970

 • Kuidas kõneleb kunst? Noorus, № 9. Lk. 46–47, 1970.

1974

 • Esimene üleliiduline: [O I Всесоюзном симпозиуме по вторичным моделирующим системам]. Edasi, 14. märts 1974.
 • Luuletaja, teadlane, õppejoud: [V. Adams]. Tartu Riiklik Ülikool, 8 veebr. 1974.

1975

1976

 • Kuidas kõneleb kunst? Keel, mida me harime. Tallinn, lk. 157–168, 1976.
 • Olustikuruum esteetilise ansamblina. Kunst, № 2, lk. 35–39, 1976.

1978

 • Charles Chaplin. Tartu Riiklik Ülikool 27. jaan. 1978.

1979

 • See raske tekst. Edasi, 11. аug. 1979.
 • Grotesti ja filosoofia maailmas [järelsõna]. Voltaire. Filosoofilised jutustused. Tallinn: Eesti Raamat, 1979.

1980

 • Kuidas mõista kunsti?:[intervjuu]. Sirp ja Vasar, l. aug. 1980.
 • Teel võidule [intervjuu].Tartu Riiklik Ülikool, 8. mai 1980.
 • Hannibali imelik elu. [Georg Leets, Абрам Петрович Ганнибал. Биографическое исследование. Tallinn: Eesti Raamat, 1980.] Keel ja Kirjandus 10: 632–638, 1980.

1981

 • Internatsionalismi professor: (Vene kirjanduse kat. juh. S. Issakovi 50. sünnipäevaks). Edasi, 7. okt. 1981.
 • Lavasemiootika. Kultuur ja Elu № 1, lk. 51–53; № 2, lk. 34–40; № 3, lk. 50–55, 1981.

1982

1983

1984

1985

1986

 • Aleksandr Sergejevitš Puškin. Tallinn, 1986.

1987

1989

1991

1992

1993

 • Maailm, kus me elame, tahab saada kôige suuremaid väärtusi vôimalikult madala hinnaga: Filosoofi viimane intervju ajalehele «Izvestija». Hommikuleht, 18. dets. № 291, 1993.
 • Me ei taha elada vanglas (Professor Juri Lotmani intervjuust «Päevalehele» 19. sept. 1992). Päevaleht, 30. okt. № 248, 1993 («Päevalehe» lisa). 

1994

1995

1996

1997

 • Väljapääs labürindist (U. Eco romaanist «Roosi nimi» kui semiootilisest romaanist) // Eco Umberto. Roosi nimi. Tallinn, 1997. Lk. 509–524. См. № 721.

1999

2000

2001

 • Kultuur ja plahvatus. Tallinn: Varrak.

2002

2003

 • Vestlusi vene kultuurist I ja II. Tallinn: Tänapäev.
 • Aleksander Puškin. Tallinn: Varrak. (kordustrükk)

2004

 • Filmisemiootika. Tallinn: Varrak.

2005

 • Kultuur ja plahvatus. (kordustrükk)

2006

 • Kunstilise teksti struktuur. (Avatud Eesti Raamat). Tänapäev.
 • Vestkusi vene kultuurist. Vene aadli argielu ja traditsioonid 18. sajandil ja 19. sajandi algul. 1. ja 2. osa. Tallinn: Tänapäev.
 • Lotman, Juri 2006 [1982]. Kaks lähenemisviisi käitumisele. Acta Semiotica Estica 3: 221. [Esmalt ilmunud Teoreetilise Bioloogia 8. Kevadkooli materjalides.]
 • Lotman, Juri 2006 [1966]. Mõistete “lõpp” ja “algus” modelleerivast tähendusest kunstitekstides. Acta Semiotica Estica 3: 225–228.

2007

 • Mitte-memuaarid. IAkadeemia 3/2007, lk 451–480. Tõlkinud Malle Salupere.
 • Mitte-memuaarid. IIAkadeemia 4/2007, lk 746–775. Tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Malle Salupere.
 • Kanooniline kunst kui infoparadoks. Vikerkaar 10–11: 162–167, 2007.
 • Hirm ja segadus. esseid kultuurisemiootikast. (koostanud ja järelsõna mihhail Lotman)
 • Valik kirju. (koostanud Marek Tamm). Tallinn: Kultuurileht.
 • Isiksuse ja ühiskonna semiootika (kolm loengut). Peet Lepik, Universaalidest Juri Lotmani semiootika kontekstis. (Tartu semiootika raamatukogu 6). Tartu Ülikooli Kirjastus.

2009

2010

 • Lotman, Mihhail (koostaja) 2010. Jalutuskäigud Lotmaniga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

2011

 • Kultuuritüpoloogiast. (Avatud Eesti Raamat). Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlkinud Kaidi Tamm, Silvi Salupere, Tanel Pern, eessõna: Peeter Torop.

2012

2013

2015

 • Lotman, Juri 2015. Suurilma lõunasöögid. Pealinnaelu panoraamid 19. sajandi Peterburis. Kirjastus Tänapäev. Tõlkinud Veronika Einberg.

2016

 • Juri Lotmani autoportreed. Tatjana Kuzovkina ja Sergei Daniel (koostajad). Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Kultuurisemiootika: tekst – kirjandus – kultuur. Tallinn: Tänapäev. (kordustrükk)

2022

 • Juri Lotman, Boriss Uspenski 2022. Vene kultuuri semiootika: valik artikleid (koostanud Marek Tamm). Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Marek Tamm (koostaja) 2022. Vestlused Lotmaniga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Juri Lotman, Juri Tsivjan 2022. Dialoog ekraaniga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Mida inimesed õpivad. (Eesti Mõttelugu 163) Koost. Silvi Salupere ja Peeter Torop. Tartu: Ilmamaa.