Juri Lotmani tööd eesti keeles (1950-…)

Eesti keeles avaldatud Lotmani kirjutiste nimekiri.

1950

 • Kangelane astub ellu: [Peц. на изд.: Барто А. Стихи детям. M., 1950] // Õhtuleht. 1950. 15. juuni.

1952

 • A. N. Radištševi (1749–1802) 150. surma-aastapäevaks // Rahva Hääl. 1952. 24. sept.

1953

1954

1959

 • Hea algatus // Edasi. 1959. 6. märts.

1961

 • Suur vene revolutsiooniline demokraat: [К 150-летию со дня рождения В. Г. Белинского] // Eesti Kommunist. 1961. № 6. Lk. 12–16. См. № 52.
 • Õppigem keeli! // Tartu Riiklik Ülikool. 1961. 21. apr.

1962

 • A. I. Herzen. Looming 4: 625–632, 1962.
 • [Õppimisvõimalustest vene filoloogia osakonnas] // Tartu Riiklik Ülikool. 1962. 20. apr.

1963

 • Kirjanduse uurimise matemaatilistest meetoditest // Teaduslik konverents «Kaasaegne matemaatika ja tema rakendusala», 3.–5. mai 1963. Tartu, 1963. Lk. 65.
 • Vastuseks Heikki kirjale // Tartu Riiklik Ülikool. 1963. 19. apr.

1964

 • Lermontov ja kaasaeg // Tartu Riiklik Ülikool. 1964. 16. okt.
 • Vene kirjandus // Eesti NSV Entsüklopeedia märksõnastik: NSV Liidu rahvaste ja väliskirjandus. Kirjandusteooria. Rahvaluule. Raamatukogundus: [Projekt]. Tallinn, 1964. Lk. 3–5.

1966

 • Miks vene keele õpetamine kõikjal veel ei laabu? // Nõukogude Õpetaja. 1966. 12. veebr. Совм. с Т. Ф. Мурниковой, С. С. Смирновым, А. А. Метса.
 • Sõjast osavõtnud meenutavad // Tartu Riikiik Ülikool. 1966. 7. mai.
 • Juri Lotman, Sergei Issakov 1966. Vanavene kangelaslugu eesti keeles [Lugu Igori sõjaretkest / Tlk. A. Annist. Tallinn, 1965]. Keel ja Kirjandus 3: 188–191.

1967

 • «Akadeemilise elu» õhkkond // Edasi. 1967. 15. dets.
 • Semiootika ja kirjandusteadus. Keel ja Kirjandus 1: 1–5, 1967.
 • Semiootika, lingvistika, kirjandusteadus // Noorte Hääl. 1967. l6. veebr.

1968

1969

 • Esinemisest esimese kursuse üliõpilaste ees // Tartu Riiklik Ülikool. 1969. 12. sept.
 • On aeg minna sõnadelt tegudele // Nõukogude Õpetaja. 1969. 29. märts. Совм. с T. Ф. Mурниковой.
 • Semiootika? Teadus märkidest // Edasi. 1969. 3. dets.
 • Valmar Adamsi juubel // Tartu Riiklik Ülikool. 1969. 7. veebr.

1970

 • Kuidas kõneleb kunst? // Noorus. 1970. № 9. Lk. 46–47.

1974

 • Esimene üleliiduline: [O I Всесоюзном симпозиуме по вторичным моделирующим системам] // Edasi. 1974. 14. märts. См. № 279.
 • Luuletaja, teadlane, õppejoud: [V. Adams] // Tartu Riiklik Ülikool. 1974. 8 veebr.

1975

 • Sõduriks teeb sõda // Tartu Riiklik Ülikool. 1975. 30. mai.

1976

 • Kuidas kõneleb kunst? // Keel, mida me harime. Tallinn, 1976. Lk. 157–168.
 • Olustikuruum esteetilise ansamblina // Kunst. 1976. № 2. Lk. 35–39. См. № 282.

1978

 • Charles Chaplin // Tartu Riiklik Ülikool. 1978. 27. jaan.

1979

 • See raske tekst // Edasi. 1979. 11. аug. См. № 447.

1980

 • Kuidas mõista kunsti?: [Интервью] // Sirp ja Vasar. 1980. l. aug.
 • Teel võidule: [Интервью] // Tartu Riiklik Ülikool. 1980. 8. mai.
 • Hannibali imelik elu. [Georg Leets, Абрам Петрович Ганнибал. Биографическое исследование. Tallinn: Eesti Raamat, 1980.] Keel ja Kirjandus 10: 632–638, 1980.

1981

 • Internatsionalismi professor: (Vene kirjanduse kat. juh. S. Issakovi 50. sünnipäevaks) // Edasi. 1981. 7. okt.
 • Lavasemiootika // Kultuur ja Elu. 1981. № l. Lk. 51–53; № 2. Lk. 34–40; № 3. Lk. 50–55. См. № 473.

1982

 • «Noorte Hääle» lugejate küsimustele vastab TRÜ väliskirjanduse professor filoloogiadoktor Juri Lotman // Noorte Hääl. 1982. 28. veebr.
 • Pildijada: jutustus ja jutustuse eitus // Sirp ja Vasar. 1982. l. okt. Lk. 8; 7. okt. Lk. 16. См. № 525.
 • Vene kirjandus: Õpik IX kl. Tallinn, 1982. 164 lk.
 • Juri Lotman, Mihhail Lotman, “Lermontovi entsüklopeedia” ja kirjanduslike personaalentsüklopeediate probleeme. Keel ja Kirjandus 12: 662–666, 1982.

1983

1984

1985

1986

 • Aleksandr Sergejevitš Puškin. Tallinn, 1986. 206 lk. Cм. № 488.

1987

 • Geeniuse kavatsused: [150. aastat Puškini surmast] // Sirp ja Vasar. 1987. 6. veebr. Lk. 4. См. № 655.
 • Kutse dialoogile // Bahtin M. Valitud tööd. Tallinn, 1987. Lk. 5–14.
 • Mida jätta, mida võtta?: [Intervjuu] // Edasi. 1987. 31. dets.
 • Mõtete «häbi» ja «hirm» kultuurisemiootikast // Edasi. 1987. 31. jaan. См. № 188.
 • Tartu kui kultuurimärk // Meie Tartu. Tallinn, 1987. Lk. 51–54.Väga ühiskondlik, väga vajalik raamat: Professor Juri Lotman Jaan Krossi «Keisrihullust» // Sirp ja Vasar. 1987. 6. veebr. Lk. 7, 9.

1989

1991

1992

1993

 • Maailm, kus me elame, tahab saada kôige suuremaid väärtusi vôimalikult madala hinnaga: Filosoofi viimane intervju ajalehele «Izvestija» // Hommikuleht. 1993. 18. dets. № 291. См. № 819.
 • Me ei taha elada vanglas (Professor Juri Lotmani intervjuust «Päevalehele» 19. sept. 1992). // Päevaleht. 1993. 30. okt. № 248 («Päevalehe» lisa). См. № 814.

1994

1995

1996

1997

 • Väljapääs labürindist (U. Eco romaanist «Roosi nimi» kui semiootilisest romaanist) // Eco Umberto. Roosi nimi. Tallinn, 1997. Lk. 509–524. См. № 721.

1999

2000

2001

 • Kultuur ja plahvatus. Tallinn: Varrak.

2002

2003

 • Vestlusi vene kultuurist I ja II. Tallinn: Tänapäev.
 • Aleksander Puškin. Tallinn: Varrak. (kordustrükk)

2004

 • Filmisemiootika. Tallinn: Varrak.

2005

 • Kultuur ja plahvatus. (kordustrükk)

2006

 • Kunstilise teksti struktuur. (Avatud Eesti Raamat). Tänapäev.
 • Vestkusi vene kultuurist. Vene aadli argielu ja traditsioonid 18. sajandil ja 19. sajandi algul. 1. ja 2. osa. Tallinn: Tänapäev.
 • Lotman, Juri 2006 [1982]. Kaks lähenemisviisi käitumisele. (Kull, Kalevi, tõlk.) Acta Semiotica Estica 3: 221. [Esmalt ilmunud Teoreetilise Bioloogia 8. Kevadkooli materjalides.]
 • Lotman, Juri 2006 [1966]. Mõistete “lõpp” ja “algus” modelleerivast tähendusest kunstitekstides. Acta Semiotica Estica 3: 225–228.

2007

 • Mitte-memuaarid. IAkadeemia 3/2007, lk 451–480. Tõlkinud Malle Salupere.
 • Mitte-memuaarid. IIAkadeemia 4/2007, lk 746–775. Tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Malle Salupere.
 • Kanooniline kunst kui infoparadoks. Vikerkaar 10–11: 162–167, 2007.
 • Hirm ja segadus. esseid kultuurisemiootikast. (koostanud ja järelsõna mihhail Lotman)
 • Valik kirju. (koostanud Marek Tamm). Tallinn: Kultuurileht.
 • Isiksuse ja ühiskonna semiootika (kolm loengut). Peet Lepik, Universaalidest Juri Lotmani semiootika kontekstis. (Tartu semiootika raamatukogu 6). Tartu Ülikooli Kirjastus.

2009

2010

 • Lotman, Mihhail (koostaja) 2010. Jalutuskäigud Lotmaniga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

2011

 • Kultuuritüpoloogiast. (Avatud Eesti Raamat). Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlkinud Kaidi Tamm, Silvi Salupere, Tanel Pern, eessõna: Peeter Torop.

2013

 • Lotman, Juri 2013 [1974]. Primaarse ja sekundaarse suhtest kommunikatiiv-modelleerivates süsteemides. Acta Semiotica Estica 10: 220–223.
 • Mälu kulturoloogilises valguses. Akadeemia 10: 1731–1735, 2013.
 • Kultuurimälu. Akadeemia 10: 1736–1746, 2013.

2015

 • Lotman, Juri 2015. Suurilma lõunasöögid. Pealinnaelu panoraamid 19. sajandi Peterburis. Kirjastus Tänapäev. Tõlkinud Veronika Einberg.

2016

 • Juri Lotmani autoportreed. Tatjana Kuzovkina ja Sergei Daniel (koostajad). Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Kultuurisemiootika: tekst – kirjandus – kultuur. Tallinn: Tänapäev. (kordustrükk)

2022

 • Juri Lotman, Boriss Uspenski 2022. Vene kultuuri semiootika: valik artikleid (koostanud Marek Tamm). Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Marek Tamm (koostaja)2022. Vestlused Lotmaniga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Juri Lotman, Juri Tsivjan 2022. Dialoog ekraaniga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.