Juri Lotman – Kultuur, mälu, ajalugu (2019)

2019. aastal välja antud kogumik "Culture, Memory and History. Essays in Cultural Semiotics" koondab esimest korda ühtede kaante vahele Lotmani artiklid kultuuriteooriast, mäluuuringutest ja ajalooteooriast.

Kogumik pakub põhjaliku sissejuhatuse Lotmani käsitlusse kultuurimälust kui kultuuri kesksest funktsioonist ning osutavad ka sellele, et Lotman oli üks esimesi, kes määratles mälu ühe kultuuri uurimise keskse teemana ning pakkus välja üldise kultuurimälu teooria.

Kogumiku toimetaja: Marek Tamm.

Tõlkinud: Brian James Baer.

Pealkiri originaalis: Culture, Memory and History. Essays in Cultural Semiotics.

Ilmumisandmed: Palgrave Macmillian, 2019.

Sisukord

1 Introduction: Juri Lotman’s Semiotic Theory of History and Cultural Memory (Marek Tamm)
2 Translator’s Preface (Brian James Baer)

Part I Culture

3 The Phenomenon of Culture
4 The “Contract” and “Self-Surrender” as Archetypal Models of Culture
5 Toward a Theory of Cultural Interaction: The Semiotic Aspect
6 Culture as a Subject and Its Own Object
7 On the Dynamics of Culture
8 The Role of Art in the Dynamics of Culture

Part II Memory

9 Memory in a Culturological Perspective
10 Cultural Memory
11 Some Thoughts on Typologies of Culture
12 The Symbol in the System of Culture

Part III History

13 Clio at the Crossroads
14 A Divine Pronouncement or a Game of Chance? The Law-Governed and the Accidental in the Historical Process
15 Technological Progress as a Culturological Problem
16 The Time of Troubles as a Cultural Mechanism: Toward a Typology of Russian Cultural History
17 Afterword: (Re)constructing the Drafts of Past (Mihhail Lotman)