Kultuuri ennustamatud mehhanismid  (2010)

2010. aastal sarjas Bibliotheca LOTMANIANA ilmunud raamat "The Unpredictable Workings of Culture" pärineb Juri Lotmani teadusloomingu lõpp-perioodist.

Raamat arendab edasi mõttesuundi, mis on lugejale tuttavad Lotmani eelmisest kahest hilismonograafiast Universe of the Mind  ja Kultuur ja plahvatus. Kõik kolm teost tegelevad küsimustega, mis köitsid teadlast ja mõtlejat tema elu lõpuaastatel: vajadus luua ühtne lähenemisviis loodus-, ühiskonna- ja vaimuelunähtustele; evolutsiooniliste ja  plahvatuslike protsesside roll ajaloos; ja (kahe eelmisega tihedalt seotud) kunst kui ettearvamatuse laboratoorium.

Lotmani sõbrad ja kolleegid, silmapaistvad Tartu-Moskva semiootikakoolkonna teadlased, tõstavad esile raamatu erilist tooni ja väljendusviisi:

Seda raamatut lugedes oli mul tunne, nagu ajaksin Lotmaniga juttu. Kuulsin tema kõneintonatsioone, tajusin enda poole pööratud nägu. Sama tunne oli mul vanasti tema loenguid kuulates. Tundus, et ta ei räägi mitte korraga kõigiga, vaid igaühega meist individuaalselt

– Boriss Uspenski

See raamat on suurepärane näide Lotmani stiilist. Siin väljendab Lotman enda jaoks kõige olulisemaid mõtteid väga selgelt ja laiale lugejaskonnale mõistetavas vormis, illustreerides oma väiteid köitvate suurele eruditsioonile tuginevate näidetega

– Vjatšeslav Ivanov

Teos on varem avaldatud vene ja itaalia keeles, ingliskeelne tõlge ilmub esimest korda.

Järelsõna: Mihhail Lotman

Sari: Bibliotheca Lotmaniana

Pealkiri originaalis: Непредсказуемые механизмы культуры.

Ilmumisandmed: Таллинн: TLU Press, 2010.

Tõlge:

› inglise keeles: Lotman, Juri 2013. The Unpredictable Workings of Culture. Tallinn: Tallinn University Press. Translator:  Brian Baer.

Vaata lisaks: