Jalutuskäigud Lotmaniga (2010)

Kogumik on pühendatud Juri Lotmani elu vähemakadeemilisele tahule. Professorit kujutatakse sellisena nagu teda tundsid kolleegid ja sõbrad. Raamat koosneb kolmest osast. Esimese moodustavad Lotmani mälestused, nii tema enda elust kui ka väljapaistvatest filoloogidest. Teises osas on mõningad Lotmani sõnavõtud ja eestikeelsed intervjuud, mis on Eesti perioodikas juba ilmunud, kuid pole praegu hästi kättesaadavad. Kolmandas osas on mälestusi Lotmanist, mis on kirjutanud tema õde, samuti tuntud kirjandusteadlane Lidia Lotman, ning kolleegid, sõbrad ja õpilased.  

Rikkalikult pildimaterjaliga varustatud raamatu koostas semiootik, kirjandus- ja keeleteadlane Mihhail Lotman.

Välja antud sarjas Bibliotheca Lotmaniana, Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Mihhail Lotman kirjutab raamatu eessõnas:

See raamat ei ole pühendatud mitte niivõrd JL-i teadus- tegevusele ja elu akadeemilisele poolele, kuivõrd sellele, et näi- data teda teisest küljest, eluloolisest ja isegi olmelisest. Ometi on JL-i puhul selline vahetegemine suurel määral tinglik: tema kulinaarsed oskused, spordiharrastused, mängud laste ja lastelastega olid küll emotsionaalselt väga olulised, kuid siiski üksnes allutatud tema elu peamistele eesmärkidele. Isegi Tartu koolkonna loomine ja kateedri juhatamine ei olnud talle eesmärgid omaette, vaid vahendid tõe otsingutel.

Raamat püüab JL-i esitada inimesena, nagu teda nägid ta kolleegid ja sõbrad, kellega ta tihedalt läbi käis, ning tutvustada ka JL-i õpetajaid ja tõekspidamisi tema enda sõnavõttude kaudu.

Sisukord:

Saateks: Juri Lotmani jalutuskäigud – Mihhail Lotman

I
Juri Lotman oma elust, õpetajatest, kolleegidest
Mitte-memuaarid
Kaksikportreed
– Tomaševski ja Gukovski
– Azadovski ja Propp: kaks lähenemist
– Eichenbaum
Mõni sõna Roman Jakobsonist

II
Valik Juri Lotmani sõnavõtte ja intervjuusid
Kuidas kõneleb kunst?
„Akadeemilise elu“ õhkkond
Kirjandusest, selle vaesusest ja rikkusest, kirjandusõhkkonnast ja andekaist lugejaist
Lugejate küsimustele vastab Tartu riikliku ülikooli professor filoloogiadoktor Juri Lotman
Kuidas mõista kunsti
Vastab Juri Lotman
Juri Lotmani kõnelusest Peeter Toropiga Tartus 1992. aasta septembris
Maailm, kus me elame, tahab saada kõige suuremaid väärtusi võimalikult madala hinnaga

III
Jalutuskäigud Lotmaniga
Minu vennast – Lidia Lotman 
Juri Lotmanist – alt üles – Viktoria Kamenskaja 
Meie noor kateeder – Boriss Jegorov 
Viiekümnendate lävel (katke) – Boriss Jegorov 
Juri Lotman argielus: iseloom ja käitumine – Boriss Jegorov 
Oma Lotman – Peeter Torop 
Tartu koolkond kui koolkond – Peeter Torop 
Lotmani fenomen – Peeter Torop 
Lotmani lähenemine – Peeter Torop 
Jalutuskäigud Lotmaniga ja sekundaarne modelleerimine – Vladimir Uspenski 
Kultuur kui vabaduse faktor – Julius Schreider 
Élan Vital. Juri Lotman – Vadim Bajevski 
Mees, keda ei olnud – Peeter Torop 

Vaata lisaks: