Vene kirjandus: Õpik IX klassile (1982)

Eestikeelne õpik „Vene kirjandus“ oli mõeldud eesti koolide 9. klassidele kasutamiseks vene kirjanduse ajaloo tundides.

On ekslik arvata, nagu oleks kauge mineviku kirjanduslooming igav, vananenud või vähese kunstiväärtusega. Kunsti progress ei ole samastatav tehnika progressiga: paljud muistsetest aegadest pärit teosed on oma täiuslikkuse poolest tänini ületamatuiks jäänud. […] Geeniusi sünnib igal ajastul. Meistriteoseid võib leida vene kirjanduse ajaloo igal perioodil, aga kuni XVIII sajandi lõpuni oli vene kirjanike teostel peamiselt rahvuslik tähtsus: neid tõlgiti harva teistesse keeltesse ja nad ei avaldanud mõju maailmakirjanduse arengule. XIX sajandi algul – alates Puškini loomingust – olukord muutus: algas vene kirjanduse tõlkimine paljudesse keeltesse, sellest hakkasid osa saama lugejad kogu maailmas, vene kirjandus muutus maailma kirjanduse orgaaniliseks osaks. 

(Katkend õpikust, lk 5)

Eesti-vene kirjandussuhteid käsitlevad osad on kirjutanud S. Issakov ja tööülesanded on koostanud K. Leht. 

Õpiku sisu

Sissejuhatus
Vene kirjanduse arengust kuni XIX sajandini
XIX sajandi alguse kirjendus
Puškin
Lermontov
1840-1850-ndate aastate kirjandus
Gogol

Originaal: Lotman, J. M. 1982. Vene kirjandus: Õpik IX klassile. Tallinn, Valgus. 

Maht: 164 lk

Tõlkjad: K. Leht, P. Lepik, A. Malts, O. Ojamaa ja P. Tulviste.