Juri Lotman – Kunsti semiootilise uurimise tulemusi tänapäeval  (1968)

Keel ja Kirjandus 10: 577–585, 1968.