Ajaleheartiklid Lotmanist

Juubilar on Juri Lotman (1972)

TRÜ: Tartu Riikliku Ülikooli häälekandja, nr. 5, 25. veebruar 1972.

Sirp ja Vasar: Juri Lotman 50-aastane (1972)

Sirp ja Vasar, nr. 9, 3. märts 1972.

Mis valmis, teoksil, kavas (1979)

Sirp ja Vasar, nr. 42, 19. oktoober 1979.

Andrei Beloussov: Ajaloo inimene (1982)

Sirp ja Vasar, nr. 9, 26. veebruar 1982.

Peeter Olesk – Palju andev õpetlane (1982)

TRÜ: Tartu Riikliku Ülikooli häälekandja, nr. 5, 26. veebruar 1982.

Sergei Issakov – Juri Lotmanist, õpetlasest ja inimesest (1992)

Sirp, nr. 9, 28. veebruar 1992.

Jääb mälestus ja armastus (1993)

Järelhüüd Tartu Ülikooli vene ja slaavi filoloogia osakonnalt ja semiootika oisakonnalt. Universitas Tartuensis: Tartu Ülikooli ajaleht, …

Sergei Issakov – Õpetaja mälestuseks (1993)

Sirp, nr. 44, 5. november 1993.

Mõtlik silmapaar auditooriumi seinal (1995)

Universitas Tartuensis : Tartu Ülikooli ajaleht, nr. 6, 3. märts 1995

Malle Salupere – Postuumne Lotman (1998)

Sirp 6. märts 1998.

Marek Tamm – Lotmani vari (1998)

Looming 5/1998, 811-814.

Sergei Metlev – Matsluse ja intelligentsuse heitlus. Juri Lotmani mõtted

Postimees, 7. juuli 2021.

Kultuuriajakirjades Lotmanist

Keel ja Kirjandus: Juri Lotman 50-aastane (1972)

Keel ja Kirjandus 2: 122–123, 1972.

Igor Černov – Juri Lotman Briti Akadeemia kirjavahetajaliikmeks (1978)

Keel ja Kirjandus 4: 249, 1978.

Peeter Torop – Lotmani fenomenist (1982)

Keel ja kirjandus 1: 6–11, 1982

Igor Černov – Juri Lotman ja kirjandusteadusliku mõtte areng (1982)

Looming 2: 270–276, 1982.

Raivo Vetik – Platonism Juri Lotmani semiootikas (1992)

Akadeemia 10: 2044-2059, 1992.

Julia Kristeva – Juri Lotmanist (1994)

Keel ja kirjandus 10: 577–578, 1994.

Umberto Eco – Sissejuhatus (1990/1994)

U. Eco sissejuhatus raamatule “Mõtlevates maailmades”. Keel ja kirjandus 10: 598–602, 1994.

Peeter Torop – Tartu koolkond kui koolkond (1994)

Keel ja kirjandus 10: 579–591, 1994.

Jüri Talvet – Kirjeldada modernsust: Garcian, Ortega, Lotman (1995)

Akadeemia 7: 1422–1432, 1995.

Kalevi Kull, Mihhail Lotman – Semiotica Tartuensis: Jakob von Uexküll ja Juri Lotman (1995)

Akadeemia 12: 2467–2483, 1995.

Jelena Pogosjan – “Me oleme keeleruumi asukad”. Juri Lotmani “Valitud artiklid kolmes köites” (1996)

Keel ja Kirjandus 6: 366–374, 1996.

Thomas A. Sebeok – Eesti seos (1998)

Vikerkaar, nr. 1: 63–78, 2000.

Töid märgisüsteemidest 30.2 – Lotmani juubelikonverentsi järelkaja (2003)

Keel ja Kirjandus 7: 549–552, 2003.

Marek Tamm – Juri Lotman ja kultuurimälu teooria (2011/2013)

Akadeemia 10: 1747–1770, 2013.

Lotmani teoste kommentaarid ja arvustused

Harmoonia saavutamine … või analüüsi skematism (Poeetilise teksti analüüsist)

J. Etkind ja B. Gontšarov – Sirp ja Vasar, nr. 42, 19. oktoober 1973.

Peeter Torop – Film ja kultuur: otsingud (1985)

(Mõttevaramu). Teater. Muusika. Kino 7: 17-18, 1985.

Universaalse vaimu eest (1987)

Vestlusring Lotmani teose “Aleksandr Puškin” ainetel (Ain Kaalep, Kalju Leht, Paul-Eerik Rummo). Sirp ja Vasar, …

Vestlusringis Ain Kaalep, Kalju Leht, Paul-Eerik Rummo – Universaalse vaimu eest (1987)

Raamatust “Aleksander Sergejevitš Puškin”. Sirp ja Vasar 30.01.1987.

Paul-Eerik Rummo – Lotmani Puškini puhul (1987)

Looming 2: 265-266, 1987.

Arvo Valton – Mõnda Puškinist ja muust (1987)

Looming 2: 267-269, 1987.

Jelena Pogosjan – “Me oleme keeleruumi asukad”. Juri Lotmani “Valitud artiklid kolmes köites” (1996)

Keel ja Kirjandus 6: 366–374, 1996.

Malle Salupere – Kaks vestlusseeriat, OMA SILM (1997)

Vestlusi vene kultuuriloost.  Postimees 18.04.1997.

Lauri Kärk – Filmikeel ja filmimeel (1997)

(“Dialoog ekraaniga”). Postimees 28.04.1997.

Rein Veidemann – Juri Lotman andis võtme märgimaailma mõistmiseks (1999)

Eesti Päevaleht 04. september 1999.

Andres Herkel – Maailm on ratsu (2000)

Vikerkaar 1/2000, 92-97.

Peeter Torop – Ülemõtlemise raamat (2001)

Eesti Päevaleht 27. aprill 2001.

Andreas Ventsel – Pilt enne ja pärast tulevikku (2001)

(“Kultuur ja plahvatus”) Postimees 10. august 2001.

Aivar Kull – Lotmani universum (2001)

Tartu Postimees 5. oktoober 2001

Integratsiooni õppevahend (2003)

Juri Lotmani «Vestlusi vene kultuurist» avardab maailmapilti. Postimees 29.05.2003.

Rein Veidemann – Juri Lotmani neljas taastulek (2003)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Postimees 30.05.2003.

Peeter Torop – Isiksuse kultuur (2003)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Eesti Ekspress 05.06.2003.

Aivar Kull – Juri Lotman aitab meil ära tunda iseennast (2003)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Tartu Postimees 16.06.2003.

Kultuuris on tekkinud vajadus terviklikkuse järele (Intervjuu Peeter Toropiga) (2003)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Sirp 11.07.2003.

Rein Veidemann – Külluslik Puškini-komplekt Lotmanitelt (2003)

Postimees 12.12.2003.

Eesti Puškin – vestlus Mihhail Lotmaniga (2004)

Sirp, nr. 3, 23. jaanuar 2004.

Märt Väljataga – Ah, neid venelasi küll! (2004)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Sirp 30.01.2004.

Mihkel Mutt – Neetud Siber (2004)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Neetud Siber. Sirp 30.01.2004.

Peeter Torop – Elulookunst Lotmani moodi (2004)

Raamatust “Aleksander Puškin”. EPL: Arkaadia. 23.02.2004.

Kalle Käsper – Lotman kui kõlbeline orientiir (2004)

(“Filmisemiootikast”). Postimees, 26.03.2004.

Sven Vabar – Raamat kõikidest maailma filmidest (2004)

Eesti Päevaleht 26.03.2004.

Lauri Kärk – Lugemisega aega säästes III: Juri Lotmani “Filmisemiootika” (2005)

Postimees 05.04.2005.

Indrek Ibrus – Pisarad väljamõeldise kohal (2004)

Eesti Ekspress 8.04.2004.

Märt Väljataga – Poeet, strateeg ja sugumürsk (2004)

Raamatust “AleksanderPuškin”. Eesti Ekspress 15.04.2004.

Peeter Torop – Aleksander Puškin väärib Juri Lotmanit (2004)

Postimees 12.12.2004.

Peeter Torop – Juri Lotmani “Vestlusi vene kultuurist” on mäluvaru looja (2006)

Postimees 17.03.2006

Ülle Pärli – Teoreetiline ja  detailne: Vene ajalugu aadli argielu peeglis (2006)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Sirp 13.04.2006.

David Vseviov – Juri Lotman ajalugu seletamas (2006)

Raamatust “Vestlusi vene kultuurist”. Eesti Päevaleht 05.05.2006

Ülle Pärli – “Kunstilise teksti struktuur” 36 aastat hiljem (2006)

Postimees 12.05.2006.

Kalevi Kull – “Semiosfäär”, 1982: kommentaariks (2006)

Acta Semiotica Estica 3/2006

Linnar Priimägi – Tõlke kood (J. Lotmani “Kunstilise teksti struktuur”, 2006)

Keel ja Kirjandus 11: 925–297, 2006.

Rein Veidemann – Eksistentsi(alistlik) semiootika (2007)

(“Hirm ja segadus”). Postimees 7.07.2007.

Peeter Torop – Ajalooteraapia (2007)

(“Hirm ja segadus”). Eesti Ekspress 09.08.2007.

Johannes Saar – Pilguheit hirmule ja segadusele (2007)

Eesti Päevaleht: Akraadia 31.08.2007.

Riste Keskpaik, Andreas Ventsel – Segaduse rehabilitatsioon ja hirmu ületamine (2007)

(“Hirm ja segadus”) Sirp 12.10.2007.

Rein Veidemann – Juri Lotmani semiootiline horror infiniti (2007)

(“Hirm ja segadus”). Keel ja Kirjandus 12: 999–1001, 2007.

Andreas Ventsel – Tulevikumuusikast on saanud oleviku reaalsus (2010)

(“Kultuuritüpoloogiast”) Sirp 25. märts 2010.

Linnar Priimägi – Järelearvamatu Lotman: Juri Lotmani “Ennustamatud kultuurimehhanismid”(2011)

Keel ja Kirjandus 3: 161–175, 2011

Alvar Loog – Mees, kes leidis õige meetodi nii elu kui teaduses (2011)

(“Jalutuskäigud Lotmaniga”) Sirp 25. märts 2011.

Peet Lepik – Lähitutvus Juri Lotmaniga: “Parem surra kui olla alatu” (2011)

(“Jalutuskäikud Lotmaniga”) Eesti Päevaleht 1. aprill 2011.

Ott Puumeister – Märgiteaduslikud mitte-memuaarid (2011)

(“Jalutuskäigud Lotmaniga”) Keel ja Kirjandus 7/2011, 548–550.

Andreas Ventsel – Eripalgeline Lotman (2011)

(“Kultuuritüpoloogiast” ja “Jalutuskäigud Lotmaniga”) Vikerkaar 7-8/2011

Roman Leibov – Reis ilma sõiduplaanita (2013)

(Lotmani ja Mintsi kirjavahetus B. Jegoroviga) Keel ja Kirjandus 3/2013, 220–224.

Priit Hõbemägi: Lõunasöök kui esteetilise mõtestamise objekt (2015)

Eesti Ekspress 25.11.2015.

Mari Peegel – Romantiline pilk vanale Peterburi toidukultuurile (2016)

Eesti Päevaleht 18.01.2016.

Jüri Pino – Professori selfikoomiks(2016)

(“Juri Lotmani autoportreed”) Err.ee, 29.01.2016.

Rein Veidemann – Juri Lotmani graafiline autobiograafia (2016)

Postimees 5.02.2016.

Ulrike Plath – “Ikka needsamad muutumatud kanapoja- ja laanepüüpraed…” ehk Suurmeister toidukultuuri radadel (2016)

Vikerkaar 3: 124–128, 2016.

Roman Leibov – Sõprus kui kultuurifenomen (2017)

(“Juri Lotman – Boriss Uspenski. Kirjavahetus 1964–1993”) Keel ja Kirjandus 2/2017, 139–143.

Harry Liivrand – Epistolaarne Lotman (2007)

(“Valik kirju”, 2007 ja “Mitte-memuaarid I-II”, 2007) Eesti Ekspress 19. aprill 2007.