Autoportreed ja šaršid

Lotmani loovuse eripära on sõnalistele autoportreedele lisanduvad pildilised autoportreed.

Lotmani arvukatest joonistustest pea pooled on autoportreed, mis annavad kirjasõnas jäädvustatud kõrval pildikeelse enesekirjelduse ja enesepeegelduse. Peeter Torop on märkinud:

Need on impulsiivsed joonistused, mida leiab üksikutel paberitükkidel, käsikirjades, kirjades tuttavatele, eksamipiletite ja pangakviitungite pöördel jne. Vahel moodustavad need pildid kindla mentaalsusega loo.

Lotmani autoportreedest

Juri Lotmani autoportreed  (2016)

Kolmekeelne ja värviline autoportreede raamat on väärtuslik lisand suure teadlase pärandile.

Peeter Torop – Lotman 100: Juri Lotmani sajand (2022)

(Lotmani autoportreedest). Universitas Tartuensis, nr 1, veebruar 2022.

Lotmani karikatuure ja šarše Ruthenia lehel

Lotmani arvukatest joonistustest pea pooled on autoportreed, mis annavad kirjasõnas jäädvustatud kõrval pildikeelse enesekirjelduse ja …

Loe lisaks: