Vestlused Lotmaniga

„Vestlused Lotmaniga“ esitab kõik Juri Lotmani teadaolevad intervjuud aastatest 1966–1993 (mõne eraldiga) esimest korda ühtede kaante vahel.

Raamat sisaldab nelikümmend üks vestlust, mitmed neist väga põhjalikud. Lisaks algselt eesti keeles ilmunud intervjuudele tehti kogumiku jaoks tõlkeid üheksast keelest.

Kuigi Lotmani kirjapärand on hiiglaslik, siis on suuline pärand – esinemised, ettekanded, loengud – suuresti püüdmatult kadunud. Selles olukorras pakuvad intervjuud hinnalist aseainet. Kuigi needki on kirjalikud tekstid, on nad sündinud suulisest vestlusest ja suudavad parimatel hetkedel tabada Lotmani loovat mõtet – neid momente, kui kõneleja jõuab endalegi ootamatute järelduste või ülestunnistusteni. Lotman ei armastanud küll üleliia intervjuusid jagada, kuid tema intervjuupärand on üllatavalt mahukas ja sisukas. Suur osa intervjuudest on pühendatud Lotmani teadustöö, tema uurimishuvide, akadeemiliste eeskujude ja peamiste seisukohtade tutvustamisele. Kohati palju ligipääsetavamal moel kui oma teistes tekstides võtab Lotman kokku olulisemaid seisukohti, milleni ta oma elus ja loomingus on jõudnud.

Koostanud ja toimetanud: Marek Tamm
Tõlkinud:
Maria-Kristiina Lotman ja teised

Sari: Bibliotheca Lotmaniana

Lisainfo: Tallinna Ülikooli Kirjastus

Sisukord

Lotman in live. Sissejuhatuseks (Marek Tamm)

Kirjandusteaduse täpsusest. Jutuajamine J. M. Lotmaniga
Strukturalism ja filmikriitika. Küsimustik
“Meile on kõik hädavajalik…”
Maailmataju
Intervjuu Juri Lotmaniga kevadel 1978
Saatuse aabits
Kuidas mõista kunsti?
Noorte Hääle lugejate küsimustele vastab Tartu Riikliku Ülikooli väliskirjanduse kateedri professor filoloogiadoktor Juri Lotman
Hindamatutest väärtustest
Meil oli külas Juri Mihhailovitš Lotman
Professor Lotman küsib
“Ennustamiskatsed on huvitavad vaid sel määral, kuivõrd nad ei osutu tõeks”
Kultuuriajalugu: liikumine tuleviku poole
Intervjuu Juri Lotmaniga Helsingis juunis 1987
Kultuur – pidevalt kasvav märgisüsteem
Semiootika objekt on kultuur
Intellektuaali tulevikutöö
Keelte kooselu
Kui sa ületad jõe. Vestlus professor Juri Lotmaniga
Ja vähem sensatsiooni!
Intelligentsuse geograafia: probleemi eskiis (arutelu Tartu ülikoolis)
Pole sellist ametikohta nagu puškinist
Vastab Juri Lotman
Intervjuu Juri Lotmaniga 11. mail 1989
Kuus küsimust kultuuri semiootilisest analüüsist
Pilguheit Juri Lotmani maailma
Vita Aeterna intervjuu
Südametunnistuse rehabiliteerimine
Vestlus vabamüürlusest valgustuse valguses
Vestlused professor Lotmaniga
“Rääkides tänapäevast, ütlen ma seda…”
Mittejuhtunu lugu on suur ja väga tähtis ajalugu
Viimnepäev leiab Venemaal aset sagedasti, ütleb professor Lotman
Vastused Literaturnaja Gazeta korrespondendile
Vestlus Juri Lotmaniga elu ja evolutsiooni semiootikast
“Meie ees on vaid üks valik, kas elada ohtlikus maailmas või elada vanglas”
Tartu koolkonna saatusest
Kõnelus ruumist
Linn ja aeg
„Meile on kõik hädavajalik. Üleliigset maailmas pole…“
Ettearvamatu läve