27. veebruar – 29. mai 2022

Näitus „Juri Lotman – Tartu Ülikooli professor“

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Eesti, vene ja inglise

Korraldajad: TÜ Slavistika osakond ja TÜ raamatukogu

Kontakt: Ljubov Kisseljova, ljubov.kisseljova@ut.ee ja Tatjana Šahhovskaja, tatjana.sahhovskaja@ut.ee