Marts 2022

Juri Lotmanile pühendatud veebikeskkonna avamine

Veebis

Eesti, vene ja inglise

Korraldajad: Eesti Semiootika Selts, Tartu Ülikooli semiootika osakond, Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramu

Kontakt: Katre Pärn, katre.parn@ut.ee

Lingid: jurilotman.ee