Akadeemia tähistab Juri Lotmani sünniaastapäeva erinumbriga

08.02.2022

Reedel, 11. veebruaril tuleb ERMis esitlusele ajakirja Akadeemia erinumber, mis on koostatud maailmakuulsa akadeemiku, semiootiku ja kirjandusteadlase Juri Lotmani (1922–1993) sajanda sünniaastapäeva puhul. Temalt endalt on selles artikkel «Asümmeetria ja dialoog», mille on tõlkinud Silvi Salupere.

Autorite hulgas on Rein Veidemann («Eksistentsiaalne Lotman»), Marek Tamm («Juri Lotman ja tänapäeva kultuuriajalugu»), Ljubov Kisseljova («Kirjanduse funktsioonist Juri Lotmani semiosfääris»), Ott Puumeister («Väljaspoolsuse (sisse)tung: Lotman ühe jalaga Twin Peaksis»), Maarja Ojamaa ja Indrek Ibrus («Juri Lotman ja digitaalsed arhiivid»), Timo Maran («Juri Lotmani ökoloogia») jt.

Esitlus algab kell 15. Pärast Akadeemia toimetuse avasõnavõttu saab jutujärje Timo Maran, et rääkida erinumbri sünni ideest ja esialgsest kokkupanemisest. Seejärel esitletakse artiklite autoreid.

Erinumber seati kokku tihedas koostöös Tartu Ülikooli semiootika osakonnaga, eriline tänu numbri sünni juures kuulub TÜ ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professorile Timo Maranile.
 
Erinumbri kaaned on kujundanud Artur Kuus. Illustratsioonidena on kasutatud on Juri Lotmani enda joonistusi. 

Akadeemia koduleht.