Tartu Semiootika Suvekool 2023: “Coming Soon”

22.02.2023

Tartu Ülikooli semiootika osakond kutsub osalema tulevikuteemalisel rahvusvahelisel konverentsil Tartu Semiootika Suvekool 2023: „Coming Soon“, Tartus 24.–27. augustil 2023. Ettekannete teese ootame 20. märtsiks aadressile semiotics@ut.ee.

Teadmised ja ettekujutused sellest, mis on tulemas, mõjutavad meie valikuid ja tegutsemist olevikus. Tartu Semiootika Suvekoolis on seekord uurimise all tulevik(ud) ning erinevad viisid, kuidas kultuuris, ühiskonnas ja looduses tulevikuga suhestutakse, selle kohta teadmisi luuakse ja vahendatakse.

Ootame ettekanded teemadel:

  • tuleviku tunnetamise ja mudeldamise vahendid ja viisid nii inimestel kui ka teistel loomadel ning nende roll nii muutustega kohanemisel kui ka muutuste tegemisel
  • inimeste ja teiste loomade agentsus tuleviku loomisel
  • tulevikuteadlikkus ehk viisid, kuidas tulevikku mõistetakse ja selleks ette valmistutakse, sh muutuste ja/ või kriiside kontekstis
  • spekulatiivsed tulevikud ja spekulatiivsed lähenemised tulevikule
  • omailma muutused ja tulevased omailmad
  • inimese ja keskkonna suhete tulevik(ud)
  • semiootika ja üldisemalt humanitaarteaduste tulevik(ud)

Tartu Semiootika Suvekooli eesmärgiks on kokku tuua semiootika ja külgnevate valdkondade esindajad, et üheskoos arutleda tuleviku mõtestamise, loomise ja uurimise võimaluste üle.

Täpsem info suvekooli kodulehel: tsss.ut.ee.  Jooksev info Facebookis

Suvekooli korraldab Tartu Ülikooli semiootika osakond koostöös Eesti Semiootika Seltsiga.