Esimese teadusartikli avaldamine

1949

1949. aastal ilmus Lotmani Leningradi Ülikooli väljaandes esimene publikatsioon “«Краткие наставления русским рыцарям» М. А. Дмитриева-Мамонова: (Неизвестный памятник агитационной публицистики раннего декабризма)” (“M.A. Dmitrieva-Mamonovi “Lühikesed juhised Vene rüütlitele”: varase dekabrismi ajakirjandusliku propaganda tundmatu monument”.)

Noor Lotman (perekonna fotoalbumist)