Õpingud Petrischules 

1930

Lotmani vanemate jaoks oli oluline anda lastele hea ja mitmekülgne haridus. Nii pandigi nad õppima Petrischulesse, mis oli üks linna paremaid koole. Lisaks anti lastele kodus muusikatunde ning käidi sageli muuseumites ja teatris.

Lotman on “Mitte-memuaarides” oma kooliaega meenutanud:

Järgmisel aastal, üheksandas klassis õpetajad vahetusid. Klassijuhatajaks sai matemaatik Dmitri Ivanovitš Žukov, kirjandust ja vene keelt õpetas Jefim Grigorjevitš. 

Äkki sain aru, et koolis võib olla huvitav. Üheksandas-kümnendas klassis hakkasin eneselegi üllatusena hästi õppima. Mind võlus trigonomeetria, matemaatika ei olnud enam piinaks, ja eriliseks meelisaineks sai ootamatult kirjandus. Hakkasin neelama Dostojevskit. Tolstoi oli mul selleks ajaks tervenisti läbi loetud (mustad köited, mis ilmusid ajakirja Ogonjok lisadena). Sõda ja rahu lugesin korduvalt (praeguseni loen seda pidevalt ja ei tea, kui mitu korda olen läbi lugenud, kuigi tean juba peaaegu peast). Eriti haarasid mind Tolstoi muinasjutud. 

[…] Üldiselt me lugesime väga palju, nagu joovastusega. Kahe viimase kooliaasta jooksul lugesin ma läbi Tolstoi kogutud teosed, isa ostis mulle kaksteist Dostojevski köidet. Meie peres kingiti lastele ainult raamatuid. Selleks ei olnud rahast mitte kunagi kahju. Aga lugesin ma nagu pöörane. 

St. Petri-Schule on 1709. aastal asutatud Peterburi vanim ja üks Venemaa vanematest koolidest, kus on oma haridusteed alustanud mitmed tuntud teadlased ja haritlased. 1760. aastal ehitati Nevski prospektile (22–24) kooli hoone, kus õppis ka Lotman.

Vaata lisaks: