Ilmus sarja “Töid vene ja slaavi filoloogia alalt” esimene köide

1958

1958. aastal ilmus esimene köide Tartu Ülikooli uues sarjas “Töid vene ja slaavi filoloogia alalt”. Jegorov kirjutab oma mälestustes, et 1950ndatel oli töö vene kirjanduse kateedris väga lennukas, ent tööde avaldamiseks oli vähe võimalusi. Nii otsustati 1958. aastal Moskvas toimuvaks IV rahvusvahelise slavistide konverentsiks avaldada kateedri töödest erikogumik. Selleks küsiti luba toonaselt rektorilt Feodor Klementilt, kes seda algatust toetas. IV slavistide kongressile pühendatud kogumikus avaldas Lotman artikli “V. G. Anastasevitši maailmavaate iseloomustusest: (19. saj esimese veerandi ühiskondliku mõtte ajaloost)" (vene keeles).

1958. aasta oli, nagu Jegorov kirjutab 1959. aasta alguse TRÜ ajalehes, erakodselt viljakas ka Lotmani jaoks isiklikult:

Rekordi teadusliku tööviljakuse alal püstitas dotsent J. Lotman: 1958. a. ilmus trükis J. Lotmani monograafia A. Kaissarovist [“A.S. Kaissarov ja temaaegne ühiskondlik-poliitiline võitlus”], tema poolt ettevalmistatud A. Merzljakovi “Luuletused” (sissejuhatus, teksti läbitöötamine, kommentaarid) ja 8 teaduslikku artiklit (üldmaht 24,3 trükipoognat, peale selle 13 poognat A. Merzljakovi tekste, mis on trükiks ette valmistatud).

Jegorov lisas, et 1959. aasta alguseks oli ettevalmistamisel juba toimetiste kolmas köide ning plaanis oli suurendada väljaande mahti. Hiljem märgib ta oma mälestustes, et “Töödel” ilmuski igal aastal uus köide, mis oli eelmisest mahukam. Ehkki juhtus sedagi, et mõni köide ära keelati või kästi mahtu vähendada.

Väljaanne oli silmapaistva sisuga ja väga hea rahvusvahelise levikuga. Vene filoloogide väljaanded moodustasid väärtuslikuma osa valuutapuuduses vaevelnud ülikooli raamatukogu vahetusfondist ning toimetuse töö takistamine ja ühe kogumiku tiraaži hävitamine 1984. aastal üksnes suurendasid väljaannete nõudlust, märkis Malle Salupere Lotmani “Mitte-memuaaride” saatesõnas. 

Rahvusvahelist huvi ja nõudlust “Tööde” järele tõendasid ka arvutad kirjad, mida lugejad vene kirjanduse kateedrisse saatsid. Mõned näited neist avaldati 1962. aasta Tartu Riikliku Ülikooli ajaleheski (4. mai):

TRÜ : Tartu Riiklik Ülikool : EKP TRÜ komitee, TRÜ rektoraadi, ELKNÜ TRÜ komitee ja TRÜ ametiühingukomitee häälekandja, nr. 14, 5 mai 1962 (allikas: DEA)

Lotman on hiljem märkinud kateedri “Toimetiste” kohta:

See on kollektiivi nägu. Ülikooli nägu. Need ei ole kogumikud, kus on esindatud erinevad artiklid, vaid ühe või teise kateedri taseme, suunitluse ja näo näitaja. Nad tõepoolest peegeldavad, kes on kes.  

See on kateedri ajalugu, teadusmõtte ajalugu. otsingute ajalugu. Julgen väita, et meie “Teadustoimetised” on üks suur epopöa, kus seaduspäraselt arenevad ja muutuvad teema, mis ei sõltu ülaltpoolt tulevatest paberitest, plaanidest… See on teaduse, väikese teaduskollektiivi orgaaniline tee, atmosfäär, milles hingavad õppejõud ja üliõpilased.