Ilmus monograafia Andrei Kaissarovist

1958

Sarjas “Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised” (vihik 63) ilmus Lotmani esimene monograafia Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени (Andrei Kaissarovi ja ühiskondlik-poliitiline võitlus tema eluajal). Lotmani huvi Andrei Kaissarov (27.11.1782–26.05.1913) vastu oli otseselt seotud tema Tartu tulekuga. Siia tulles hakkas ta uurima Tartu Ülikooli vene filoloogia pikka ajalugu.

Kaissarov, sõjaväelane, vene filoloog ja luuletaja, valiti 1811. aastal 28-aastasena Tartu Ülikooli vene filoloogia professoriks. 

Kaisarov alustas karjääri sõjaväelasena, sai noorelt ohvitseriks, ent läks erru ja läks Göttingeni Ülikooli õppima. 1806. aastal kaitses ta seal väitekirja “Orjade vabastamise vajadusest Venemaal”. Õpingute järel reisis Venemaal ja kogus rahvaluulet. Ning 1811. aastal valiti ta Tartu Ülikooli professoriks. Ülikoolis luges ta vene keele ja kirjanduse kursust, alustas tööd slaavi keelte sõnaraamatu ning vanavene sõnaraamatu kallal, mis aga jäid pooleli. 

1812. aastal algas sõda Prantsusmaaga ning sõja hakul tegi Kaissarov ettepaneku luua armeetrükikoda ja hakata välja andma rindelehte. Vene väejuht Barclay de Tolly palkaski Kaissarovi koos teise Tartu Ülikooli professori Rambachiga ja eestlastest trükitehnikutega 1812. aastal kirjastama rindeajalehte partisanisõjas prantslaste vastu. Sellest sai esimene Venemaal välja antav rindeleht. 

Kaissarov hukkus aasta hiljem, 1813, partinsanisõjas.

Lotman avaldas 1962. aastal Sovetskaja Estonijas Kaissarovist ka lühikese artikli „Professor, kirjastaja, partisan”. Samuti räägib Lotman Kaissarovist oma loengusarja “Vestlusi vene kultuuriloost” 1. hooaja 5. osas “1812. aasta Isamaasõda”.

Vaata lisaks: