Ilmusid Lotmani strukturalistlike tööde esimesed tõlked 

1967

1967. aastal ilmusid esimesed Lotmani strukturalistliku lähenemisviisiga tööde tõlked – itaalia ja prantsuse keeles, ajakirjades Strumenti critici ja Information sur les Sciences Sociales.

Metodi esatti nella scienza letteraria sovietica. – Strumenti critici, Anno l. 1967. Fasc. 2. P. 107–127.

  • (Exact methods in Soviet literary studies / Täppismeetodid nõukogude kirjandusteaduses)

Problèmes de la typologie des cultures – Social Science Information = Information sur les sciences sociales. 1967. Vol. 6. № 2/3. P. 29–38. См. № 126.

  • (Problems in typology of cultures / Kultuuritüpoloogia probleeme)

Information sur les Sciences Sociales on 1962. aastal asutatud sotsiaalteadustele pühendatud ajakiri, väljaandjaks Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Selle ajakirja semiootikaalasest sektsioonist (Recherches Sémiotiques/Studies in Semiotics, ilmusid 1967 ja 1968 aastal) oli 1969. aastal asutatud ajakirja Semiotica eelkäija. Lotman oli nende sektsioonide toimetuskolleegiumis (1967. a. sektsiooni peatoimetajaks oli Algridas Greimas, 1968. a-l. Thomas Sebeok).

Strumenti critici on 1966. aastal D’Arco Silvio Avalle, Maria Corti, Dante Isella ja Cesare Segre eestvõttel ilmuma hakanud võrdlevale kirjandusteadusele pühendatud ajakiri.