Ilmusid Lotmani esimesed artiklid kultuuriteooriast 

1960ndate lõpp

1960ndate lõpus ilmuvad Lotmani esimesed artiklid kultuuriteooriast (kultuuritüpoloogiast). 1970ndate algusest alates olid paljud kultuuriteoreetilised atriklid kirjutatud kahasse Boriss Uspenskiga.

Boriss Uspenski esimeses semiootika suvekoolis 1964.

Marek Tamm on Lotmani ja Uspenski koostööst kirjutanud:

Juri Lotmani ja Boriss Uspenski intellektuaalne koostöö on üks 20. sajandi teise poole humanitaarteaduste huvitavamaid episoode. Esmapilgul ei ühendanud neid palju, nad kuulusid eri põlvkondadesse (vanusevahe on viisteist aastat), neil oli erinev väljaõpe (üks oli kirjandus-, teine keeleteadlane), nende maailmavaates oli suuri erinevusi (üks oli ilmalik, teine religioosne inimene), nad elasid eri linnades (üks Tartus, teine Moskvas) ja tagatipuks erines ka nende kasv suuresti (üks lühike, teine pikk). Kummati sündis juba esimesest kohtumisest 1963. aasta sügisel lähedane sõprus ja tihe koostöö, mis jättis sügava jälje meie ajastu humanitaarsele mõtlemisele.

– Marek Tamm 2022. Sissejuhatus raamatule Vene kultuuri semiootika.

Vaata lisaks: