Kolmas semiootika suvekool 

10.–18. mai 1968

Kolmas suvekool nihutati kevadesse ja see oli ka varasematest natuke lühem – 10.–18. maini. Ettekandeid oli 255-leheküljelises teesiraamatus 43. Lotman kirjutab aprillikuises kirjas Jegorovile, et on kutsutud ka välismaised külalised, aga reaalselt keegi siiski kohale ei jõua.

Jaak Põldmäe kirjutab suvekooli järelkajas:

Sekundaarsete modelleerimissüsteemide III suvekool, keskseks teemaks «Arvu ja sõna semiootika kultuuritüpoloogias», osavõtjaiks poolsada keele- ja kirjandusteadlast, küberneetikut, ajaloolast, sotsioloogi ja orientalisti peamiselt Tartust, Moskvast ja Leningradist, istus koos 10.—18. maini Käärikul. Ettekannete teesid ilmusid soliidse 250-leheküljelise raamatuna. Kokku kuulati 42 ettekannet, lisaks veel kaks programmivälist loengut. […] Erialasektsioone asendasid vestlused jalutuskäikudel Otepää ümbruse kaunis looduses, plenaaristungiks kujunes kaminaõhtu, kus kõneldi semiootika arenguperspektiividest ja otsustati moodustada uurimisgrupp 1900.–1917. a. vene luule sõnavara labitöötamiseks. Iga istungi juhataja sai õiguse improviseerida semiootika arengu kõige üldisematel teemadel.

– Jaak Põldmäe 1968. Sekundaarsete modelleerimissüsteemide III suvekool. Keel ja Kirjandus 11: 701–703.

Peamiste teemadena toob Põldmäe välja: arv ja kultuur, sõna ja kultuur, märk ja süsteem, teksti uurimine, poeetika ja rahvaluule.

Vaata lisaks: