Lotmani esimene väliskonverents Bergenis

2.–3. oktoober 1986

Lotman, harjunud sellega, et teda kuskile ei lastud ja reisimist igati takistati, suhtus asja huumoriga (lugematud kutsed välismaalt, kuhu minek kõik ära keelati, koondas ta kausta „Kirjad vene rändurile“ – allusioon Nikolai Karamzini suurteosele „Vene ränduri kirjad“). Juri Lotmani esimene välisreis pärast sõda sai teoks 1966 Tšehhoslovakkiasse, esimene reis raudse eesriide taha oli alles 1986. aastal Norrasse Bergenisse, kus toimus rahvusvaheline konverents "Semiootika teooria ja praktika".

Juri Lotman, Dinda Gorlée ja Thomas Sebeok Bergenis 1986. a.

Konverentsil kohtus Lotman teist ja viimast korda Thomas Sebeokiga, kes on hiljem meenutanud:

1986. aastal korraldas Norsk Forening for Semiotikk (Norra Semiootika Selts) Bergenis Dinda L. Gorlee ja Sven Storelvi juhtimisel sümpoosioni “Semiootika teoorias ja praktikas”. Mina pidasin avasõnavõtu esimesel sümpoosinihommikul, 2. oktoobril […]. Pärast teatud kahtlusi, kas tal üldse võimaldatakse sõita, jõudis pärastlõunal kohale ka Lotman, kes oli oma elu esimesel reisil Läände. Nagu võiski arvata, näis ta esmalt närviline ja kurnatud, kuid järgmisel päeval esines oma tuntud headuses. 

Teisel päeval, 3. oktoobril, rääkis Lotman improviseerides vene keeles (mida kohapeal osavalt tõlkis professor Jostein Bortnes) – sütitavalt, ehkki pisut veidralt –, “asetades semiootikat slaavi kultuuritraditsiooni”. Kohalikud korraldajad omistasid meile paralleelsed rollid, kuid ei olnud mingit kahtlust, et staariks oli Lotman. Me mõlemad kirjutasime eraldi sissejuhatused sümpoosionimaterjalidele, mis avaldati Livstegn’i kolmandas numbris (1987), Lotman pealkirjastas oma teksti “Semiootika ja kul tuur 20. sajandi teisel poolel”. […] 

Lotman juhtis oma sissejuhatavas kõnes Livstegn’is väga õigesti tähelepanu praegusele sünkreetiliste tendentside esilekerkimisele semiootikauuringuis. Ta ütles: “Humanitaarteadustes moodustavad eri distsipliinid ühe teaduse inimesest, mis on koondunud ümber kultuuri semiootilise uurimise.” 

– Thomas Sebeok 2000. Eesti-seos. Vikerkaar 1, lk 70–71.

Reisikeelu lõppemisel käis Lotman ka Jugoslaavias, Kuubal, Soomes, Itaalias, Rootsis; oli aasta Münchenis, esines Saksa ülikoolides, Prantsusmaal (Pariis), Belgias (Brüsseli ülikooli audoktoriks saamise puhul) jm.

Vaata lisaks: