Teleloengute sari “Vestlusi vene kultuuriloost” 

1986–1991

Aastatel 1986–1991 salvestas Lotman Eesti Televisooniga koostöös legendaarse loengusarja vene kirjandusest ja kultuuriloost, mis tõi Lotmanile kuulsust terves Nõukogude Liidus.

Saatesarja “Vestlusi vene kultuuriloost” 5 hooaja jooksul tutvustas Lotman vaatajatele vene kultuurilugu ja kirjandust XVIII–XIX sajandil.

Ülle Pärli on märkinud:

Omal ajal kogusid Lotmani vestlused Vene kultuuriloost televiisorite ette sellise hulga publikut, millega tänapäeval võiksid ehk võistelda kaasaegse eesti elu ekstsessidele pühendatud saated. Vähetähtis ei olnud siinjuures asjaolu, et Lotman pidas vaatajat kaasamõtlejaks, väärikaks vestluspartneriks ja viimane tundis end sellisele mõistmise tasemele tõstetuna, millist ta eneses ehk aimatagi ei osanud. Lugupidamine nende vastu, kellest jutt, omaenese rolli ja kuulaja vastu oli ka tema loengute lahutamatu osa. 

– Ülle Pärli 2006. Teoreetiline ja detailne: Vene ajalugu aadli argielu peeglisSirp 14. aprill.

Teleloengute loomise idee tuli sarja toimetaja Jevgenia Haponenilt (1946–2015), kes oli TÜ vene kirjanduse kateedri vilistlane. 

Saadete põhjal Lotmani koostatud käsikirjadest valmis teos “Vestlusi vene kultuurist”.

Vaata lisaks: