A.S. Puškini romaan “Jevgeni Onegin”. Kommentaarid: õpetaja käsiraamat (1980)

1980 ilmunud õpetajatele adresseeritud mahukas käsitlus Puškini romaanist “Jevgeni Onegin“, sisaldab kommentaare ja selgitusi, mis võimaldavad paremini mõista nii Puškini teost kui ka tema ajastut tervikuna.

Raamat sisaldab nii teksti otsest tähendust selgitavaid kommentaare (arhailised sõnad, ununenud reaaliad, kirjanduslikud seosed) kui ka kontseptuaalseid selgitusi (teose struktuuritunnused, autoripositsiooni originaalsus, tegelaste kujunemisloogika). Samuti antakse ülevaade tähtsamatest „Jevgeni Oneginit“ käsitlevatest teostest. 

Pealkiri originaalis: Роман А. С. Пушкина ‘Евгений Онегин’. Комментарий: Пособие для учителя.

Ilmumisandmed: Ленинград: Просвещение, 1980.

Maht: 415 lk.

Kättesaadav: vene keeles