Artiklid kultuuritüpoloogiast I (1970)

1970. aastal ilmus esimene osa Lotmani kaheosalisest teosest "Artiklid kultuuritüpoloogiast: materjale kirjandusteooria kursusele".

Eestikeelne kogumik “Kultuuritüpoloogiast” koondab peamiselt kogumiku “Artiklid kultuuritüpoloogiast” I osas avaldatud kirjutisi.

Raamat koondab artikleid aastatest 1970–1973 (üks neist on kirjutatud  kahasse teise Tartu-Moskva koolkonda kuulunud teadlase Aleksandr Pjatigorskiga). Raamatul on kaks suurepärast saateartiklit. Eessõnas püüab Peeter Torop paigutada “Kultuuritüpoloogiat” Lotmani ja Tartu-Moskva koolkonna kultuurisemiootika üldarengu taustale, mis on kulgenud keele semiootikast läbi tekstisemiootika semiosfääri-semiootikani. Ta osutab teose tähtsusele ennekõike tuleviku perspektiivist: ““Kultuuri ja plahvatuse” kirjapanemine on veel kaugel ees (ilmus esmakordselt 1992 Moskvas, olles ühtlasi viimane professori eluajal ilmunud teos – A. V.), kuid plahvatuse hetk jääb just sinna, 1970ndate aastate algusesse” (lk 9). Paljud ideed, mis siin on veel teeside kujul, kirjutab Lotman hiljem pikemalt ja läbipaistvamalt lahti. Silvi Salupere aga näitab oma järelsõnas kogu Lotmani tüpoloogiatele aluseks olnud teoreetilist loogikat.

– Andreas Ventsel “Eripalgeline Lotman”, Vikerkaar 6/2011

Sisukord

TÜPOLOOGIA JA ARTOONIKA (Peeter Torop)

ARTIKLID KULTUURITÜPOLOOGIAST
Sissejuhatus
Kultuur ja informatsioon
Kultuur ja keel
Märgi ja märgisüsteemide probleem javene kultuuri tüpoloogia XI–XIX sajandil
„Kultuuri õpetamise” probleem kuitüpoloogiline karakteristik
Kahest kultuuri orienteerituse tüübist
Mõistete „lõpp” ja „algus” modelleerivast tähendusest kunstitekstides
Arvu semantika ja kultuuritüüp
Tekst ja funktsioon (koos A. Pjatigorskiga)
Tekstide tüpoloogia probleemist
Kultuuri tüpoloogilisest uurimisest
Mõningaid järeldusi

KAHEST KOMMUNIKATSIOONIMUDELIST KULTUURI SÜSTEEMI

JURI LOTMANI KULTUURITÜPOLOOGIAD (Silvi Salupere)

Pealkiri originaalis: Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1.

Ilmumisandmed: Тарту, 1970.

Maht: orig. 106 lk.

Tõlked:

› tõlgitud eesti keelde 2011 raamatus “Kultuuritüpoloogiast“. Tõlkinud Kaidi Tamm, Silvi Salupere, Tanel Pern, eessõna: Peeter Torop.

Loe lisaks: