Poeetilise teksti analüüs. Värsi struktuur (1972)

1972. aastal ilmunud teos "Poeetilise teksti analüüs" on pühendatud luuleteksti strukturaal-semiootilise analüüsi põhimõtete tutvustamisele.

Juri Lotmani kirjandussemiootika tugines paljuski luuleanalüüsile ning “Kunstilise teksti struktuuri” kõrval käsitles ka “Poeetilise teksti analüüs” luule semiootilise analüüsi võimalusi. Lotman eristab kolme vaatepunkti poeetilise teksti uurimiseks: uurida teksti suhtes teatava ajaloolise tegelikkusega, uurida teksti suhtes teiste kirjandustekstidega või uurida kunstilise teksti kui terviku sisemist struktuuri. Viimast peab Lotman kunstiteksti mõju ja tähenduse mõistmisel primaarseks.

Raamatu esimeses osas tutvustab Lotman analüüsi metoodikat ja selle teoreetilisi aluseid, raamatu teises osas sisalduvad 19.–20. sajandi luuletajate teoste analüüsid.

Kogu tema raamatut “Poeetilise teksti analüüs” võib nimetada vastuseks küsimusele, kuidas luulekeele vormilises mõõtmes väljendub tähendus.

– Maria Akimova

Pealkiri originaalis:  Анализ поэтического текста. Структура стиха.

Ilmumisandmed: Ленинград : Просвещение. Ленинградское отделение, 1972.

  • venekeelne kordustrükk 1996

Maht: orig. 271 lk.

Tõlge:

› inglise keeles: Lotman, Yu. M. 1976. Analysis of the Poetic Text, trans. D. B. Johnson, Ann Arbor: Ardis, 309 p.

Kättesaadav:

venekeelsena Lotmaniana Tartuensia lehel

inglise keeles

Vaata lisaks: