Kultuur ja plahvatus (1992)

1992. aastal ilmunud "Kultuur ja plahvatus" on maailmakuulsa kultuurisemiootiku Juri Lotmani viimane eluajal ilmunud raamat.

 See on Lotmani omamoodi vaimne testament, kus on kokku võetud tema kultuuriteooria olulisemad teemad ja küsimused. Lotman rõhutab dünaamiliste protsesside olulisust kultuuris ning visandab mudeleid, kuidas neid protsesse analüüsida. Kuigi oma olemuselt üldistav ja ülevaatlik, tugineb raamat konkreetsele kultuuriainesele ning on loetav põneva sissejuhatusena Vene ja Euroopa kultuurilukku. Mihhail Lotman on kirjutanud “Kultuuri ja plahvatuse” eestikeelsele väljaandele eraldi saatesõna.

Peeter Torop on teose kohta kirjutanud:

“Kultuur ja plahvatus” on lakooniline testament. Ta on jäämäe tipp ja tema mõistmiseks vajab lugeja isiklikku suhet veealusesse osasse, tervesse Lotmani loomingusse. Tasub meeles pidada, et kahtluste puhul või argumentatsiooni vähesuse ja ebaveenvuse korral on võimalus pöörduda algallikate, Lotmani varasemate tööde poole. Selles üldistatud mälupildis oma töödest on Lotman läbi mõelnud oma loomingu ja elu, kuid teinud seda perestroika, kultuuriplahvatuse tingimustes. Ja need uued tingimused on sundinud teda, igavest otsijat, ikka edasi otsima ja selle käigus ka uuest vaatepunktist oma elu ja loomingu üle mõtlema.

(„Ülemõtlemise raamat“, Eesti Päevaleht 27.04.2001)

Pealkiri originaalis: Культура и взрыв.

Ilmumisandmed: Москва: Гнозис: Прогресс, 1992

Maht: orig. 270 lk.

Tõlked:

› eesti keeles ilmus 2001, Tallinn: Varrak. Tõlkinud Piret Lotman.

  • kordustrükk 2005

› poola keeles: Jurij Lotman 1999. Kultura i eksplozja. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy (Mikolowo: Tolek)

› inglise keeles: Lotman, Juri 2009. Culture and Explosion. De Gruyter Mouton. Tõlkinud Wilma Clarke.

Vaata lisaks: