Mõtlevates maailmades (1990)

1990. aasta ilmunud teos on Lotmani kultuurisemiootiliste ideede intellektuaalne kokkuvõte.

“Mõtlevates maailmades” käsitleb teksti, kultuuri, semiosfääri ja ajaloo tähendust, vaadates neid kultuuri kui intellektuaalse, mõtleva maailma toimimise osana.

Raamatu esimene osa on pühendatud teksti kui tähendusloomelise mehhanismi probleemidele, nagu teksti funktsioonid, vastuvõtja autokommunikatsioon, retoorika, sümbol.

Teises osas on vaatluse all semiosfäär kui semiootiline ruum, piir ja dialoog selle põhimehhanismideha ning sümboolse ruumi probleem.

Teose kolmandas osas uurib Lotman ajalugu ja kultuurimälu semiootilisest vaatepunktist.

Pealkiri originaalis: Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. (tõlkinud Ann Shukman, sissejuhatuse kirjutanud Umberto Eco).

Ilmumisandmed:  London & New York: I. B. Tauris & Co Ltd.London, New York, 1990.

Maht: orig. 288 lk.

Tõlked:

Внутри мыслящих миров : человек – текст – семиосфера – история. Москва : Языки русской культуры, 1996.

Loe lisaks: