Töid märgisüsteemide alalt 17: Dialoogistruktuur kui semiootilise mehhanismi tööprintsiip (1984)

"Töid märgisüsteemide alalt" 17. numbri fookuses on dialoogi probleem. Antud numbris ilmus ka Lotmani artikkel "Semiosfäärist".

Sisukord:

Toimetuselt

J. M. Lotman. Semiosfäärist 

V. M. Sergejev. Dialoogi struktuur ja «mitteklassikalised» loogikad

Т. V. Tšernigovskaja, V. L. Deglin. Seesmise dialogismi probleem (keele­kompetentsuse neurofüsioloogiline uurimus)

L. Mäll. Dialoog «Bodhitšarjävatäras»

N. N. Nikolajenko, V. L. Deglin. Ruumisemiootika ja peaaju funktsio­naalne asümmeetria

Т. M. Nikolajeva. «Lugu Igori sõjaretkest». Lingvotekstoloogiline dia­loog: venelased — polovetsid

Z. G. Mints, J. G. Melnikova. Sümmeetria — asümmeetria Andrei Belõi «III sümfoonia» kompositsioonis

О. A. Sedakova. Peeglilaegas. Ühest A. A. Ahmatova süvamotiivist

J. G. Tsivjan. Narratiivi metasemiootilisest kirjeldamisest kinemato­graafias  

M. B. Jampolski. Dialoog ja ruumi struktuur kinematograafias (reversiivsetest montaažimudelitest)  

P. Torop. Simultaansus ja dialogism Dostojevski poeetikas

Vaata lisaks: