Töid märgisüsteemide alalt 18: Linna- ja linnakultuuri semiootika. Peterburg (1984)

Number koondab artikleid linnakultuuri semiootikast ja linnasemiootikast, uurimisobjektiks Peterburg.

Sisukord:

Toimetuselt

V. N. Toporov. Peterburg ja vene kirjanduse peterburgi tekst

J. M. Lotman. Peterburi sümboolika ja linnasemiootika probleemidest

G. B. Vilinbahhov. Peterburi asutamine ja impeeriumi emblemaatika

M. B. Pljuhhanova. Peterburgi troon vene folklooris

D. S. Lihhatšov. Peterburgi intellektuaalsest topograafiast kahekümnenda sajandi esimesel veerandil (mälestuste põhjal)

M. L. Gasparov. Benedikt Livitši Peterburgi tsükkel: mõistatuse poeetika

J. G. Tsivjan. Andrei Belõi romaan “Peterburg” mõningate motiivide päritolust

R. G. Timentšik. Sümbolismi/postsümbolismi ajastu “Sankt Peterburgi poeetika”

L. V. Pumpjanski. Gogol

Vaata lisaks: