Töid märgisüsteemide alalt 22: Peegel. Peegeldamise semiootika (1988)

"Töid märgisüsteemide alalt" 22. numbri teemaks on peegli ja peeglitaguse semiootika.

Sisukord:

Peegli ja peeglitaguse semiootikast

J. I. Levin. Peegel kui potentsiaalne semiootiline objekt

V. M. Meizerski. Ikoonilise ja lingvistilise sümbolismi vastastikusest mõjust figuratiivsetes protsessides

S. T. Zoljan. «Peeglike, peeglike seina peal…» (võlupeegli semiootikast)

L. N. Stolovitš. Peegel kui semiootiline, gnoseoloogiline ja aksioloogiline mudel

L. Mäll. ŠUNJATA DHARMA semiootilises mudelis

Z. G. Mints, G. V. Obatnin. Peegli sümboolika V. Ivanovi varajases luu­les (kogumikud «Kormtšije zvjozdõ» ja «Prozratšnost»)

V. A. Uspenski. Ajalugu ja semiootika (aja taju kui semiootiline prob­leem). Esimene artikkel

P. Torop. Tegelaskujude ümberkehastumine F. Dostojevski romaanis «Kuri­töö ja karistus»

J. M. Lotman. Tehniline progress kui kultuurilooline probleem

A. L. Ospovat. K. Aksakovi ajaloolisest mõtlemisest

M. B. Jampolski. Filmi kujuteldavast ruumist

J. G. Tsivjan. Tiitrite semiootikast tummfilmis (tiiter ja suuline kõne)

R. D. Timentšik. Telefoni sümboolikast vene luules

Vaata lisaks: