Töid märgisüsteemide alalt 8: akadeemik Dmitri Lihhatšovi 70. juubeliks (1977)

"Töid märgisüsteemide alat" 8. köide on pühendatud Vene kirjandusloolasele, vanavene kirjanduse ning kirjandus- ja kunstiteooria uurijale Dmitri Lihhatšoile (1906–1999).

Sisukord:

Kultuurisemiootika

A. Gurevitš. Hauataguse maailma nägemused Lääne-Euroopas ja keskaja “realism”

I. Revzin. Induktiivsetest määratlustest ajalooteaduses. (Mõistete “rahvus” ja “rahvuskeel” loogilisest eksplikatsioonist.)

V. Ivanov. Karnevali kui binaarsete opositsioonide inversiooni semiootilisest teooriast

J. Lotman. Igapäevase käitumise poeetika 18. saj. vene kultuuris

P. Tulviste. Paralleelidest mõtlemise ontogeneesi ja ajaloolise arengu vahel

Kunstisemiootika

V. Ivanov, V. Toporov. Struktuurtüpoloogiline lähenemine kujutava kunsti teoste diakroonilisel interpreteerimisel

B. Gasparov. Mõnest deskriptiivsest probleemist muusikasemantikas

J. Lotman. Filmikunsti kohast kultuurimehhanismis

Semiootilise kirjelduse üldküsimusi

S. Zoljan, I. Černov. Käitumise kirjeldamise keele struktuurist

Isaak Iosifovitš Revzin 1923–1974.

Vaata lisaks: