Keel ja Kirjandus: Juri Lotman 50-aastane (1972)

Keel ja Kirjandus 2: 122–123, 1972.