Juri Lotman – Kanooniline kunst kui infoparadoks (1973)

Vikerkaar 10–11: 162–167, 2007.